Din nye overenskomst: Pædagogisk Sektor

Her kan du se en kort video om din nye overenskomst, og hvad overenskomstaftalen bl.a. indeholder. Det er Kim Henriksen, der forklarer. Han er formand for Pædagogisk sektor.

Hvis du er medlem af FOA, skal du snart stemme om din nye overenskomst. Med den nye overenskomstaftale stiger din løn pension, men det er langt fra det eneste, som aftalen indeholder.

Som omsorgs- og pædagogmedhjælpere vil du opleve, at din frihed bliver bedre beskyttet. Dagplejere får mulighed at få hjælp fra flyvervikarer i akutte situationer og kan nu samarbejde i stordagpleje.

Og så er arbejdsgivernes krav om at sætte pædagogiske assistenter ned i løn vendt til en lønstigning. Det er nogle af resultaterne.

Se videoen. Brug din stemme, når du skal tage stilling til din nye overenskomst ved urafstemningen, der begynder 23. marts.

Vil du vide endnu mere, så klik på dette link.