Spørgsmål og svar om OK20

Få svar på det mest stillede spørgsmål om OK20:

OK20

Hvem forhandler for FOA?

FOAs forhandlingsudvalg er opdelt i to hovedområder, i begge udvalg sidder:

Mona Striib (Forbundsformand) og
Thomas Enghausen (Forbundsnæstformand).

Derudover er følgende personer udpeget af FOAs hovedbestyrelse til at varetage forhandlingen indenfor disse to områder:

Social og sundhed:
Torben Klitmøller (Sektorformand)
Jesper Hermansen (FOA Nordjylland)
Sussanne Andersen (FOA Herning)
Hans Jørgensen (FOA Odense)
Heidi Bohn (Tillidsrepræsentant Langagergård)
Susanne Yesilmin (Tillidsrepræsentant i hjemmehjælpen, København)
Janne Kragh (Tillidsrepræsentant i Svane Pleje Vest)

Pædagogisk: 
Kim Henriksen (Sektorformand)
Karsten Wohlgemuth (FOA Sønderborg)

Hvilke overenskomster skal forhandles?

FOA har 24 overenskomster som skal fornyes i forbindelse med OK20 1. marts. Blandt de store overenskomster kan nævnes:

  • Vikarbureauoverenskomst - FASID
  • Fritvalgsoverenskomst Dansk Erhverv
  • Fritvalgsoverenskomst – DI II SBA
  • Vikarbureauoverenskomst – SBA/DI (Pleje)
  • Handicaphjælpere – Dansk Erhverv
  • Vikaroverenskomst - Dansk Erhverv (Pleje)
  • Handicaphjælpere og ledsagere - Olivia Danmark A/S
  • Pædagogmedhjælpere i private institutioner – SBA/DI

Hvilke FOA medlemmer er berørt af OK20?

Alle FOA-medlemmer, som arbejder i en privat virksomhed og arbejder indenfor områder, som er dækket af overenskomstforhandlingerne. Se evt. listen under spørgsmålet ”Hvilke overenskomster skal forhandles?”

Medlemmer, som arbejder inden for KA-Plejes område, skal læse afsnittet: ”Specielt for KA-Pleje”

Specielt for KA-Pleje

Overenskomsten med KA-Pleje skal også genforhandles i 2020. Den udløber dog først d. 1. juni, hvilket betyder, at den ikke bliver forhandlet sammen med de andre overenskomster nu og her.

Der vil i april og maj måned foregå specifikke forhandlinger med KA-Pleje om netop denne overenskomst, som også vil komme særskilt til afstemning blandt FOAs medlemmer, når et forlig er indgået.

Dette betyder også, at medlemmer, som arbejder på denne overenskomst, ikke vil være en del af afstemningen om de andre overenskomster, og heller ikke være udtrukket til evt. strejke.

Vi skal nok opdatere hjemmesiden med nyt omkring KA-Pleje, når forhandlingerne starter.

Specielt for handicaphjælpere

Overenskomsterne for handicaphjælpere vil også blive fornyet nu og her ved OK20. Eneste specielle element er dog, at såfremt forhandlingerne bryder sammen eller et forlig stemmes ned af medlemmerne, så er handicaphjælperne IKKE udtaget til strejke.

Handicaphjælperne vil dog stadigvæk have mulighed for at stemme om resultatet, og ellers følger deres overenskomstforhandlinger samme spor som alle andre.

Hvorfor forhandler FOA senere end andre faggrupper?

FOA har sammen med resten af Fagbevægelsens Hovedorganisation besluttet en køreplan for forhandlingerne omkring OK20.

Denne betyder, at det største eksportområde, industrien, forhandler som de første. Efterfølgende vil dette forlig blive retningsvisende for de andre forhandlinger.

FOAs område er det man kalder normallønsområdet. Her bestemmes næste hele lønnen centralt i overenskomsterne, i modsætning til f.eks. industrien. Derfor venter FOA ikke bare på industrien, men også på transportområdet, som er det største område indenfor normalløn, før FOA starter forhandlingerne.

Dette skyldes, at arbejdsgiverne også snakker sammen. Så snart en gruppe har indgået et forlig, så kigger alle andre forhandlinger på deres resultat. Derfor er det smartere for fagbevægelsen at lade de største grupper forhandle først, da de har flest ”muskler”, fremfor at det bliver små grupper som sætter standarden for overenskomstforligene.

Hvem kan stemme om OK20?

Alle FOA-medlemmer ansat på det private område (undtaget KA-Pleje, læs ”Specielt for KA-Pleje”). Det kræver dog, at du er korrekt registreret i FOAs medlemssystem, så vi ved, at du er privatansat.

Derfor bør du tjekke dine oplysninger ved at logge dig på foa.dk

Hvilke krav har FOA til OK20?

FOAs hovedbestyrelse har på baggrund af 500 indsendte postkort fra medlemmer, møder med tillidsrepræsentanter og medlemmer indsamlet stakkevis af forslag til forbedringer af overenskomsterne.

Alle disse forslag er taget med videre. FOAs hovedbestyrelse har på mødet d. 10. december 2019 vedtaget følgende overordnede krav for overenskomstforhandlingerne, under disse er en masse specifikke krav til de forskellige overenskomster, som forhandlingsudvalgene vil tage med til forhandlingerne.

Se de overordnede krav

Læs mere om kravene


Hvad betyder en konflikt?

Som led i forhandlingerne om nye overenskomster har FOA varslet alle de berørte privatansatte medlemmer (minus handicaphjælperne) i strejke fra 1. marts 2020.
Denne dato kan dog blive udsat 2 gange 14 dage af forligsmanden, såfremt de ønsker mere forhandlingstid.

Hvis der ikke opnås et forlig inden udløbet, er der storkonflikt i Danmark på det private område. Det samme kan ske, hvis der bliver forhandlet et forlig på plads, men medlemmerne efterfølgende stemmer nej til forliget.

Såfremt FOAs medlemmer kommer i strejke, har hovedbestyrelsen vedtaget, at FOA betaler konfliktunderstøttelse til disse medlemmer, hvilket svarer til deres sædvanlige løn.

Når vi nærmer os deadline, vil vi her på siden opdatere denne FAQ med en række spørgsmål som forklarer omkring konflikt, strejke, forligsinstitutionen, konfliktunderstøttelse mm.