Social-Sundhed: Her er dine nye løn- og ansættelsesvilkår

Det får du med den nye overenskomst:

Løn

 • Timelønnen stiger pr. 1. marts med følgende:
 • 1/3-2020: 3,20 kr.
 • 1/3-2021: 3,20 kr.
 • 1/3-2022: 3,15 kr.
 • For ikke uddannede medarbejdere hos Dansk Erhverv stiger lønnen med, grundet særlig ret til uddannelse:
 • 1/3-2020: 1,95 kr.
 • 1/3-2021: 1,95 kr.
 • 1/3-2022: 3,20 kr.
 • Genetillæg hæves med 1,6 % pr. år.

Særlig opsparing

 • Den 1. marts hvert år stiger den særlige opsparing med 1 % - fra samlet 4 % til 7 %
 • Opsparing kan udbetales i forbindelse med fravær. De nye procenter kan alternativt aftales at udbetales løbende.

Forældre

 • Forældreorloven udvides med 3 uger, som øremærkes den person der ikke holder barsel.
 • Begrebet ”far” udskiftes med ”anden forældre” for at give plads til andre familieformer.
 • Ret til frihed i forbindelse med barns anden sygedag.
 • Ved 9 måneders anciennitet får man derudover ret til fravær i forbindelse med barns lægebesøg, når barnet er under 14 år gammelt.

Seniorer

 • Medarbejdere over pensionsalderen kan få udbetalt pensionsbidraget som tillæg til lønnen.

Samarbejdsfond

 • Bidrag til samarbejdsfonden stiger med 5 øre pr. time.

Arbejdsmiljø

 • Arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) indskrives i overenskomsterne.
 • AMR sikres den nødvendige tid til arbejdet.
 • AMR får ret til deltagelse i forbundets kurser.
 • AMR sikres samme adgang til IT-faciliteter som tillidsrepræsentanten.
 • Ret til at rejse faglige sager omkring chikane, mobning og anden krænkende adfærd.

Uddannelse

 • Hos DI/SBA: Aftalt fællesindsats for at tilbyde kompetenceløft for ikke-uddannede medarbejdere.
 • Hos Dansk Erhverv: Ikke-uddannede medarbejdere på min. 25 år med 2 års anciennitet, skal tilbydes at starte på en faglært uddannelse med voksenelevløn.

Andet

 • Overgangsordning til ny ferielov.
 • Ferie kan aftales afholdt i timer fremfor dage.

Hvad fik arbejdsgiverne

 • Mulighed for langsom indfasning af pensionsbidrag, særlig opsparing mm. for nyindmeldte virksomheder.
 • Lavere anciennitetstillæg for ikke-uddannede medarbejdere hos Dansk Erhverv.

Vil du vide mere? 

Læs hele mæglingsforslaget