KA Pleje: Her er dine nye løn- og ansættelsesvilkår (uddybet)

Det får du med den nye overenskomst:

Løn
 • For ikke-uddannede medarbejdere stiger månedslønnen. grundet særlig ret til uddannelse, med: 
 • 1/6-2020: 415,42 kr.
 • 1/6-2021: 417,29 kr.
 • 1/6-2022: 612,43 kr.
 • For hjemmehjælpere stiger månedslønnen med:
 • 1/6-2020: 621,53 kr. 
 • 1/6-2021: 624,33 kr. 
 • 1/6-2022: 619,08 kr.
 • For SOSU-hjælpere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere og erhvervsuddannede serviceassistenter stiger månedslønnen med:
 • 1/6-2020: 623,80 kr. 
 • 1/6-2021: 626,60 kr. 
 • 1/6-2022: 621,37 kr. 
 • For autoriserede SOSU-assistenter, plejehjemsassistenter, plejere samt sundhedsmedhjælpere stiger månedslønnen med:
 • 1/6-2020: 630,90 kr. 
 • 1/6-2021: 633,74 kr. 
 • 1/6-2022: 628,53 kr.
 • Tillæggene på følgende områder stiger med 2,05 % pr. 1. juni alle tre år:
 • Delt tjeneste
 • Ændring i arbejdstidens placering
 • Aftale om ændring af vagtplan uden varsel
 • Inddragelse af fridøgn
 • Lørdage
 • Honorering af rådighedstjeneste
 • Honorering af stand by vagt
 • Tillæggene på følgende områder stiger med 0,45 % pr. 1. juni alle tre år:
 • Områdetillæg
 • Anciennitetstillæg (3 og 6 år) 
 • Aften- og nattillægget forhøjes med:
 • 1/6-2020: 8,51 kr. 
 • 1/6-2021: 2,05 % 
 • 1/6-2022: 2,05 % 

Forældre

 • Forældreorloven udvides med 3 uger, som øremærkes den person der ikke holder barsel.
 • Begrebet ”far” udskiftes med ”anden forældre” for at give plads til andre familieformer.
 • Ret til frihed i forbindelse med barns anden sygedag.
 • Ret til fravær i forbindelse med barns lægebesøg, hvis man har ret til barns sygedag.

Seniorer

 • Medarbejdere over pensionsalderen kan få udbetalt pensionsbidraget som tillæg til lønnen.
 • Medarbejdere med 4 år til folkepensionsalderen for ret til 3 seniorfridage pr. kvartal, i alt 12 dage om året. Disse kan opspares op til 12 dage ad gangen.

Arbejdsmiljø

 • Arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) indskrives i overenskomsterne.
 • AMR får ret til deltagelse i forbundets kurser.
 • AMR sikres samme adgang til IT-faciliteter som tillidsrepræsentanten.

Uddannelse

 • Ikke-uddannede medarbejdere på min. 25 år med 12 måneders anciennitet, skal tilbydes at starte på en faglært uddannelse med elevløn, dette omfatter også erhvervsuddannet serviceassistent uddannelsen.

Andet

 • Overgangsordning til ny ferielov.
 • Ferie kan aftales afholdt i timer fremfor dage.

Hvad fik arbejdsgiverne

 • Mulighed for at kompetenceudviklingskontoen kan bruges til at betale eventuel ekstra lønudgift ved uddannelse af ufaglærte.