KL og regionerne erklærer total krig

Kære FOA-medlem

Er det for meget at sige, at arbejdsgiverne erklærer krig med de lockoutvarsler, de har sendt. Vi har jo også selv udsendt strejkevarsler?

Nej, det er det slet ikke, vil jeg mene. Der mangler simpelthen proportioner i statens, kommunernes og regionernes reaktion. Hvor vi fra de ansattes side har udvalgt 10 procent til en konflikt, der kan mærkes, men ikke generer borgerne helt urimeligt, så vælger arbejdsgiverne simpelthen at vælte hele læsset, og nærmest lægge Danmark ned. Det virker som en overreaktion, hvis de faktisk ønsker en langsigtet løsning.

Hvem er så omfattet?
Det er selvfølgelig det svar, man som FOA-medlem ønsker at få besvaret, og det spørgsmål vi allerhelst vil besvare. Desværre er det ikke så nemt. Arbejdsgiverne har med deres varsler desværre lagt en række snubletråde ud. Om det er med vilje, eller fordi de ikke helt har styr på det, skal jeg ikke gøre mig klog på. Men fakta er, at de varsler vi har modtaget – navnlig på kommunernes område – er meget svære at tyde. Vi har valgt at stille en lang række opklarende spørgsmål til KL for at få afklaret og præciseret de varsler, vi har fået, men her er, hvad vi indtil videre kan se:

KOMMUNERNE:
KL har fremsendt lockoutvarsel på overenskomster indenfor den Pædagogiske Sektor, Kost og Service og Teknik og Service. Vi har ikke modtaget lockoutvarsler på SOSU-området. Alle lockoutvarsler er landsdækkende; men med konkrete undtagelser på ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet.

På dagtilbudsområdet er størstedelen af medarbejderne omfattet af lockouten. Medarbejdere ved specialinstitutioner og specialskoler er dog undtaget.

På kost og serviceområdet er de medarbejdere, der er ansat indenfor ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet undtaget fra lockouten. Resten er som udgangspunkt omfattet.

På teknik og serviceområdet er ansatte ved forsyningsaktiviteterne og kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber undtaget. Det er altså tommelfingerreglerne, hvis du skal bruge flere detaljer, skal du tale med din afdeling, og vi informerer videre, når vi har fået svar på de spørgsmål, vi har stillet kommunerne.

REGIONERNE:
Regionerne har fremsendt lockoutvarsler på overenskomster indenfor disse områder:

 • SOSU-sektoren
  • Overenskomst for social- og sundhedspersonale
  • Overenskomst for sygehusportører
  • Overenskomst for neurofysiologiassistenter og neurofysiologiassistentelever
  • Overenskomst for piccoloer og piccoliner 
 • Kost og Service
  • Overenskomst for servicemedarbejdere/- assistenter ved sygehuse
  • Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter og serviceassistentelever
  • Overenskomst for husassistenter 
 • Teknik og Service
  • Overenskomst for regions- og skolebetjente m.fl. 

Regionernes varsler er ikke landsdækkende; men rettet mod en række konkrete arbejdspladser. Derfor er det noget nemmere at få overblik over end for kommunerne, du kan se en liste over de enkelte arbejdspladser her:

Se regionale arbejdspladser, der er ramt af lockout

STATEN:
Staten har fremsendt lockoutvarsler på SOSU-området og Kost og Service:

 • SOSU-sektoren
  • Organisationsaftale af 28. oktober 2015 for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser
  • Organisationsaftale af 24. oktober 2000 for social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere
  • Organisationsaftale af 2. marts 2015 for værkstedsassistenter og værkstedsledere/teamledere på Kofoeds Skole
  • Organisationsaftale af 30. november 2016 for undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelse
 • Kost og Service
  • Organisationsaftale af 5. marts 2013 for køkkenmedarbejdere I Røde Kors Asylafdeling – Her er der en række undtagelser, som afdelingen kan uddybe
  • Organisationsaftale af 29. august 2013 for køkkenmedhjælpere I staten mv.

Med arbejdsgivernes aggressive lockoutvarsler er vi på vej mod en historisk konflikt. Lige nu er der samtaler i Forligsinstitutionen. Hvis forligsmanden ikke udsætter konflikten, træder strejken i kraft i den 4. april og lockouten den 10. april. Vi får brug for alle gode kræfter i den tid der kommer.

Lige nu har FOA sammen med de andre fagforbund indkaldt til et fælles stormøde for tillidsrepræsentanter fra hele landet i Fredericia den 22. marts i Fredericia, men der er mange andre aktiviteter på vej. Tal med din TR eller din afdeling om hvad der sker i jeres område.

Med venlig hilsen
Dennis Kristensen, formand FOA