OK18: Konfliktsteder ved lockout

Regeringen, regionerne og kommunerne truer med en stor-lockout. De vil sende næsten 450.000 offentligt ansatte hjem fra den 10. april (NB. Forligsmanden har udskudt en eventuel lockout, der tidligst kan træde i kraft den 12. maj eller på femtedagen efter at Forligsmanden har erklæret sammenbrud i forhandlingerne).

Lockouten vil lamme hele den offentlige sektor og med stor sandsynlighed enten direkte eller indirekte ramme dig og dine kolleger.

Konfliktvarsel fra arbejdsgiverne

Den 10. marts sendte arbejdsgiverne varsel om lockout. Varslerne var så upræcist formuleret at FOA valgte at stille en række opklarende spørgsmål. Det udløste en række drøftelser med KL og Regionerne og den 20. marts kunne FOA meddele at der ikke længere er udeståender i forhold til lockoutvarslerne.

Men det betyder ikke, at varslerne er lette at gennemskue. FOAs afdelinger har modtaget orientering om de svar KL og regionerne har givet, og de skal nu gennemgå varslerne i forhold til de enkelte overenskomstområder, så de kan orientere medlemmerne.

Er du som medlem af FOA i tvivl om, hvor du står i forhold til strejke og lockout, skal du tale din tillidsrepræsentant eller afdeling, som kan besvare konkrete spørgsmål.

Find din afdeling

Herunder finder du arbejdsgivernes lockout-varsler fra 10. marts:

KOMMUNERNE:
KL har fremsendt lockoutvarsel på overenskomster indenfor den Pædagogiske Sektor, Kost og Service og Teknik og Service. Vi har ikke modtaget lockoutvarsler på SOSU-området. Alle lockoutvarsler er landsdækkende; men med konkrete undtagelser på ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet.

På dagtilbudsområdet er størstedelen af medarbejderne omfattet af lockouten. Medarbejdere ved specialinstitutioner og specialskoler er dog undtaget.

På kost og serviceområdet er de medarbejdere, der er ansat indenfor ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet undtaget fra lockouten. Resten er som udgangspunkt omfattet.

På teknik og serviceområdet er ansatte ved forsyningsaktiviteterne og kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber undtaget. Det er altså tommelfingerreglerne, hvis du skal bruge flere detaljer, skal du tale med din afdeling, og vi informerer videre, når vi har fået svar på de spørgsmål, vi har stillet kommunerne.

REGIONERNE:
Regionerne har fremsendt lockoutvarsler på overenskomster indenfor disse områder:

 • SOSU-sektoren
  • Overenskomst for social- og sundhedspersonale
  • Overenskomst for sygehusportører
  • Overenskomst for neurofysiologiassistenter og neurofysiologiassistentelever
  • Overenskomst for piccoloer og piccoliner 
 • Kost og Service
  • Overenskomst for servicemedarbejdere/- assistenter ved sygehuse
  • Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter og serviceassistentelever
  • Overenskomst for husassistenter 
 • Teknik og Service
  • Overenskomst for regions- og skolebetjente m.fl. 

Regionernes varsler er ikke landsdækkende; men rettet mod en række konkrete arbejdspladser. Derfor er det noget nemmere at få overblik over end for kommunerne, du kan se en liste over de enkelte arbejdspladser her:

Se regionale arbejdspladser, der er ramt af lockout

STATEN:
Staten har fremsendt lockoutvarsler på SOSU-området og Kost og Service:

 • SOSU-sektoren
  • Organisationsaftale af 28. oktober 2015 for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser
  • Organisationsaftale af 24. oktober 2000 for social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere
  • Organisationsaftale af 2. marts 2015 for værkstedsassistenter og værkstedsledere/teamledere på Kofoeds Skole
  • Organisationsaftale af 30. november 2016 for undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelse
 • Kost og Service
  • Organisationsaftale af 5. marts 2013 for køkkenmedarbejdere I Røde Kors Asylafdeling – Her er der en række undtagelser, som afdelingen kan uddybe
  • Organisationsaftale af 29. august 2013 for køkkenmedhjælpere I staten mv.