OK18: Konfliktsteder ved strejke

FOAs afdelinger har indstillet og FOAs hovedbestyrelse har godkendt de arbejdspladser, som vil være omfattet af første bølge i en eventuel kommende konflikt.

Det berører omkring 16.000 medlemmer. FOA har besluttet at offentliggøre de områder, som vil blive omfattet, hvis konflikten bliver en realitet.

”Det er måske en lidt usædvanlig fremgangsmåde, at vi offentliggør oversigten over faggrupper, arbejdspladser og kommuner og regioner. Men hensigten er meget enkel. De medlemmer, der skal i strejke - og de, der ikke skal - skal kende situationen i god tid,” siger Dennis Kristensen, formand for FOA.

Strejken kommer til at omfatte hele landet. Næsten alle kommuner bliver direkte berørt, og alle fem regioner vil have FOA-medlemmer i strejke.

Konfliktvarsel er sendt afsted

FOA har den 5. marts 2018 udsendt konfliktvarsel til arbejdsgiverne i kommunerne (KL) og regionerne (RTLN), hvor følgende arbejdspladser er udtaget til strejke med virkning fra 4. april 2018 (NB. Forligsmanden har udsat FOAs konfliktvarsel, så en strejke tidligst kan træde i kraft d. 6. maj eller på femtedagen efter at Forligsmanden har erklæret sammenbrud i forhandlingerne):

Se kommunale arbejdspladser

Se regionale arbejdspladser

Hvis du har konkrete spørgsmål til din arbejdsplads eller til andet der vedrører konfliktvarslet, skal du tale med din afdeling eller din tillidsrepræsentant.

Kontakt din afdeling