Dine fremtidige løn- og ansættelsesvilkår

OK17: Mæglingsforslag

Mæglingsforslaget er det forlig man bliver omfattet af, i tilfælde af at lønmodtagerorganisationerne ikke kan blive enige med arbejdsgiverorganisationerne om en ny overenskomst. Da FOA har indgået forlig på alle overenskomsterne, vil ingen medlemmer ved denne fornyelse blive omfattet af forslaget.

Løn

 • Lønstigninger på 7,5 kr. hen over 3 år
 • Genetillæg hæves med 4,8 % hen over 3 år

Særlig opsparing

 • Hen over de 3 år stiger indbetalingen fra 2 – 4 %

Forældre

 • Forældre med børn under 14 år og 9 måneders anciennitet, får ret til to omsorgsdage – dagene kan holdes uden løn, eller med betaling fra den særlige opsparing
 • Ret til barnets første hele sygedag til børn under 14 år og til forældre med 9 måneders anciennitet. Bliver du ringet hjem har du nu ret til både at gå hjem med løn resten af dagen, samt holde fri dagen efter, hvis barnet fortsat er syg
 • Retten til løn under børns hospitalsindlæggelse gælder nu også hvis indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet
 • Ret til fuld løn i alle de arbejdsgiverbetalte uger under forældreorloven

Seniorer

 • Seniorordningen fastholdes i sin helhed, som noget nyt kan den særlige opsparing nu også konverteres til seniordage.

Tillidsrepræsentanter

 • Ret til faglig opdatering når tillidsrepræsentanten ikke længere er aktiv
 • Forlænget opsigelsesvarsel i op til et år efter ophør af hvervet

Samarbejdsfond

 • Bidrag til samarbejdsfonden stiger til 20 øre pr. time i 2017 og 25 øre pr. time i 2018

Vikararbejde

 • Bedre værktøjer til tillidsrepræsentanten til at afklare vikararbejdet i virksomheden
 • Overførsel af anciennitet hvis en vikar har været tilknyttet virksomheden i mindst 3 måneder og derefter tilbydes ansættelse

Andet

 • Hvis en medarbejder bliver syg når der er planlagt afspadsering, kan det ikke længere anses som værende afspadseret
 • Når en medarbejder når folkepensionsalderen, kan denne vælge at få arbejdsgivers pensionsbidrag udbetalt som løn i stedet for.

Hvad fik arbejdsgiverne

 • Mulighed for at varsle systematisk overarbejde 1 time pr. dag med fuld overarbejdsbetaling. Timerne skal afspadseres som hele dage indenfor 12 måneder. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må ikke overstige 37 timer om ugen hen over de 12 måneder.

Se hele mæglingsforslaget