FOA anbefaler nye overenskomster

FOAs hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja til de indgående overenskomst-forlig.

Med stemmerne 53 for og én imod var det er stort flertal i hovedbestyrelsen, der søndag anbefalede et ja til de nye overenskomster. Medlemmerne skal nu stemme om aftalerne, og det vil ske i perioden 23. marts – 15. april 2015.

Overenskomsterne giver ca. 5,4 procent i lønforhøjelse over de næste tre år. Derudover skal lægges en række forbedringer som ekstra pension, ekstra barselsorlov til fædre, indsats for det psykiske arbejdsmiljø og nye uddannelsesinitiativer. Den samlede ramme er opgjort til ca. 6,6 procent.

”Dette forlig peger økonomisk i den rigtige retning. Vores medlemmer kan igen se frem til reallønsfremgang, og det er altafgørende,” siger forbundsformand Dennis Kristensen.

FOAs overenskomstforhandlinger er i år trukket ud i tre uger ekstra, fordi FOA og KL forsøgte at enes om en fremtidig uddannelsesaftale, der gav FOAs medlemmer en ret til en erhvervsuddannelse samtidig med at overenskomsterne blevet forenklet.

”Der kommer ingen generel uddannelsesret til vore medlemmer, men processen med KL har været nyttig på en række felter,” mener Dennis Kristensen.

”Vi er kommet igennem med aftaler, der fokuserer på uddannelse for husassistenter, for pædagogiske assistenter og på beredskabsområdet. Uddannelsen til svømmebadsassistent søges nu gjort permanent. Og med regionerne er vi enige med arbejdsgiverne om behovet for en ny uddannelse for portører på erhvervsuddannelses-niveau. Vi få også puttet ekstra midler i vore kompetencefonde, så medlemmer kan søge egen uddannelse i væsentligt øget omfang. Det er solide del-resultater, der alle peger i den rigtige retning,” siger Dennis Kristensen.