God stemmeprocent og klart ja til FOAs nye overenskomster

158.672 FOA-medlemmer kunne stemme om FOAs nye overenskomster. Mere end hver anden stemte. Ni ud af ti stemte ja.

FOAs medlemmer har sagt klart ja til de nye treårige overenskomster. Mere end ni ud af ti stemmer endte i ja-kurven. Dermed er de nye overenskomstaftaler stemt hjem.

Det vil blandt andet betyde lønforhøjelser på cirka 5,4 procent til FOAs medlemmer over de næste tre år.

Stemmeprocenten var denne gang helt oppe 50,4 procent blandt de 158.672 stemmeberettigede medlemmer. Det er et godt stykke over stemmeprocenterne fra 2013, hvor 31,6 procent afgav deres stemme.

”Medlemmernes engagement er afgørende. Jeg er glad for, at et stort flertal står bag de nye overenskomster. Det er aftaler, der på mange måder peger i den rigtige retning, og som bl.a. gør, at FOAs medlemmer kan se frem til en tiltrængt fremgang i reallønnen,” siger Dennis Kristensen, forbundsformand i FOA.

Han glæder sig især over medlemmernes engagement ved afstemningen.

På det kommunale område stemte 94,4 procent ja, og 5,6 procent stemte nej. På det regionale område stemte 91,8 ja, mens 8,2 stemte nej.

Oveni lønstigningerne skal blandt andet lægges forbedringer som ekstra pension, ekstra barselsorlov til fædre, indsats for det psykiske arbejdsmiljø og nye uddannelsesinitiativer. Den samlede ramme kravler dermed op omkring 6,6 procent.

”Der er også en række nye aftaler, der fokuserer på uddannelse for vores medlemmer. For eksempel uddannelse til portører, husassistenter, på beredskabsområdet og til pædagogiske assistenter. Samtidig har vi forsvaret og bevaret vigtige aftaler på arbejdstidsområdet. Det er solidt resultat, vi kan være tilfredse med,” siger Dennis Kristensen.