FOAs formand Dennis Kristensen i forhandling med KLs chefforhandler Michael Ziegler (th)
FOAs formand Dennis Kristensen og KLs chefforhandler Michael Ziegler (th) skal meget snart lægge arm om ret til uddannelse. Her fotograferet ved en tidligere fase af forhandlingerne.
Foto: Johnny Frederiksen

OK15: Nu strammer det til

FOAs forhandlinger om ret til uddannelse er i den afgørende fase. Udsigterne er usikre.

I dag går FOAs forhandlinger om en ny overenskomst, der sikrer ufaglærte ret til uddannelse, ind i den afgørende fase.

I løbet af dagen har FOA og arbejdsgiverne i KL såkaldte ”tekniske” drøftelser, hvor jurister og andre konsulenter fra parterne regner på tingene og forbereder tekster.

 Sidst på dagen eller først på aftenen starter så de såkaldte ”politiske” forhandlinger, hvor blandt andre FOAs formand Dennis Kristensen mødes med blandt andre KLs chefforhandler Michael Ziegler.

Disse forhandlinger ventes at fortsætte – formentlig hele aftenen og om nødvendigt ud på natten - til der foreligger et resultat, eller til at parterne må konstatere, at de er for langt fra hinanden.

Usikkert, hvor det ender
Det er usikkert, hvor det hele ender, siger FOAs forhandlingschef Jakob Bang til Fagbladet FOA.

”Vi er nået meget langt omkring de overordnede ting. Blandt andet er vi enige om selve retten og pligten til uddannelse, sådan som vi har ønsket det fra FOAs side. Men der skal også være en række tekster om de enkelte faggruppers forhold. Og her ligger der nogle store ”knaster”, som vi skal prøve at høvle af," siger han.

Arbejdsgivernes udgangspunkt er, at den nye overenskomst skal ensrette en lang række bestemmelser, som nu kan være forskellige for de forskellige FOA-faggrupper. Omvendt er FOAs udgangspunkt, at der ikke må ske forringelser for faggrupperne.

Ret og pligt
Hvis man bliver enige, og FOAs medlemmer siger ja ved en kommende urafstemning, så bliver retten til uddannelse en del af en helt ny overenskomst, som er fælles for alle FOAs uddannede faggrupper, og som formentlig vil træde i kraft 1. april næste år.

Hvis en ufaglært så ansættes efter denne overenskomst, får vedkommende ret og pligt til at tage en erhvervsuddannelse, der hører til arbejdsområdet, på visse betingelser.

Det ligger også i kortene, at de nuværende uuddannede fortsætter på deres eksisterende overenskomster. Men over tid skal de overføres til den nye overenskomst med ret, men ikke pligt til at tage en uddannelse.