Illustration, hvor kvinde i hvid uniform foran hospitalsseng modtager 100 kroner af hånd, der kommer ind fra siden.
Ansatte i regionerne kan se frem til lidt over fem procent mere i ln over de næste tre år. Illustration: Jørgen Stamp.

OK15: Også mere i løn til ansatte i regionerne

Alle gode gange tre: Først staten, så kommunerne og nu er også forliget med regionerne på plads. Med pæne lønforhøjelser og andre goder.

Opdateret mandag d. 23. februar kl. 9.20

Tidligere på måneden fik ansatte i kommunerne og i staten udsigt til pæne lønforhøjelser over de næste tre år. I dag kom turen så til de ansatte i regionerne.

5,39 procent mere i løn kan de se frem til, hvis ellers en kommende urafstemning blandt medlemmerne godkender det forlig, som blev indgået fredag aften mellem Forhandlingsfællesskabet for de ansatte og Danske Regioner.

Fordelingen af lønstigningen betyder, at 1,55 procent gives i 2015, 1,50 procent i 2016 og 2,34 procent i 2017. Over de tre år afhænger 0,58 procent af beløbet af reguleringsordningen og dermed udviklingen i lønnen på det private område.

Hvis den nuværende lave inflation fortsætter, vil lønstigningerne betyde, at de ansatte får forbedret deres realløn.

Også med på uddannelse
FOAs formand Dennis Kristensen er godt tilfreds med resultatet.

”Sammenlignet med forligene i 2011 og 2013, som var kriseforlig, så er der en klart bedre økonomi denne gang. Senest var der 1,97 procent over to år,” siger han.

Dagens forlig indeholder også, at der afsættes 6 millioner kroner til, at ufaglærte skal have mulighed for at få en uddannelse. Hvordan det skal ske, skal blandt tages op, når FOA om kort tid møder regionerne om forholdene for FOAs faggrupper.

Fri ved barn på hospitalet
Iøvrigt ligner dagens forlig det, der blev indgået for de ansatte i kommunerne sidste weekend. Det indebærer blandt andet:

• En uges ekstra barselsorlov til fædre, medmødre og mandlige adoptanter, så de nu har 7 ugers øremærket barsel. 
• At arbejdspladserne i regionerne kan trække på eksperter, når de skal have forbedret deres psykiske arbejdsmiljø.
• At forældre får mulighed for ti dages frihed ved hospitalsindlæggelse af deres barn. Dette krav kommer i øvrigt direkte fra FOAs medlemmer.