Vurderborgeren

Foto: René Lynge

Vurder borgeren

Det kan være vanskeligt at vurdere, om en ældre borger selv kan varetage sin mundpleje. For eksempel vil en del ældre forsøge at børste tænder efter bedste evne, uden at tænderne bliver rene – en såkaldt fantomtandbørstning.

Det er derfor vigtigt, at en borgers behov for mundpleje altid vurderes. Er der tale om beboere på plejehjem, vil de typisk have behov for hjælp.

Disse punkter skal indgå i vurderingen:

  • Har borgeren de manuelle færdigheder til selv at gennemføre
    mundpleje?
  • Ønsker borgeren hjælp – eller skal han eller hun først motiveres til det?
  • Hvis der er behov for hjælp: Hvad skal der ydes hjælp til, af hvem, hvordan og hvor hyppigt?
  • Hvilke hjælpemidler er nødvendige?
  • Skal der kontaktes en tandlæge eller tandplejer om aktuelle problemer?
  • Er der behov for tilbud om omsorgstandpleje – eller bruger borgeren sin egen tandlæge?

 

Mere hjælp til bedre mundpleje

Såfremt det vurderes, at borgeren har brug for hjælp til den daglige tandpleje, er der en række huskeregler for, hvordan tandplejen skal udføres.

Guide til tandpleje af naturlige tænder

Guide til pleje af proteser