Rengøring hver dag

Rengøringspersonalet skal altid bære samme værnemidler som plejepersonalet.

Bakterierne sidder på hudceller, som ender i støv, dels på gulvet og i møblerne. Derfor er grundig rengøring med støvsugning af gulve og møbler ekstra påkrævet:

  • Kontaktpunkter, f.eks. håndtag, vandhaner, toiletsæde, toiletskylleknap, kontakter til lys samt evt. på medicinsk udstyr og andre hjælpemidler skal rengøres hver dag.
  • Grundig rengøring af øvrige vandrette flader, gulve, samt bad.
  • Smid brugte klude ud eller læg dem i linnedsæk (i en pose hvis de er våde). Vask ved minimum 80 grader efter brug.
  • Støvsug tæpper og møbler af stof med støvsuger med filter hver dag. Skift pose og filter efter leverandørens anvisning.
  • Affald puttes i en pose, som lukkes og bortskaffes som dagrenovation. 

Er det klinisk risikoaffald, skal du følge kommunens regulativer.

Kilde: Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, Sundhedsstyrelsen, sept. 2016