Brug værnemidler

Beskyt dig selv mod smitte, når du hjælper og plejer borgere med MRSA.

Værnemidler har til formål at:

  • Beskytte dig imod smitte med mikroorganismer.
  • Forhindre dig i at videregive smitte.

Handsker:

  • Brug handsker ved al direkte kontakt med borger, medicinsk udstyr og snavsetøj.

Overtrækskittel:

  • Anvend væskeafvisende engangsovertrækskittel over din arbejdsdragt ved direkte kontakt med borger, medicinsk udstyr og snavsetøj eller kontakt med inventar, hvor der er stor risiko for at få forurenet arbejdsdragten med MRSA (f.eks. når du reder seng).
  • Ærmer skal slutte tæt ved håndleddene.

Kirurgisk maske, beskyttelsesbriller eller visir:

  • Benyttes ved risiko for stænk eller sprøjt med blod eller andet biologisk materiale.
  • Brug altid maske ved kontakt med borger med luftvejsinfektion med MRSA.
  • Overvej maske for at mindske indånding af ophvirvlet støv ved sengeredning eller ved skift af forbinding.

Kilde: Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, Sundhedsstyrelsen, sept. 2016