Sådan plejer du borgere med MRSA

MRSA er en resistent bakterie, som borgeren kan have en infektion med eller være bærer af (dvs. uden symptomer). MRSA kræver særlig tilgang til pleje - især når det foregår i borgerens eget hjem.

Anbefalingerne her er hentet fra de nationale retningslinjer for MRSA (se siden Mere viden om MRSA).  

Bemærk, at det kan være, at din egen kommune har valgt lokale praktiske løsninger, der er lidt anderledes end beskrevet her.

Kontakt hygiejneorganisationen i din kommune eller den regionale MRSA-enhed, hvis du har spørgsmål.

 

Pleje i hjemmet

Brug værnemidler

Rengøring hver dag

Undgå smittespredning

Mere viden om MRSA