Hvad skal FOA – sammen med dig – arbejde for de næste 3 år?

Deltag i FOAs medlemsdebat og hjælp kongressen med at stille skarpt på din hverdag.

Kære medlemmer! 

Den 9.-11. oktober holder vi kongres i Odense. Der mødes knap 600 FOA-medlemmer for at drøfte, hvad vi i FOA skal arbejde med i de næste 3 år. På kongressen skal vi altså skal kigge fremad. Hvad er det vi i hele FOA vil gøre noget ved de næste 3 år? 

Der er meget, der er vigtigt. På kongressen stiller vi skarpt på det allervigtigste. For at vi kan gøre det, har vi brug for at lytte til dig og dine kolleger, som er en del af FOA. Hvad oplever I på jeres arbejdsplads? Og hvad mener I, vi skal forandre?  

Jeg håber, at du og dine kolleger deltager i debatten om, hvad vi især skal arbejde for de næste tre år.

I perioden 25. marts til 15. maj afholder lokale FOA-afdelinger forskellige aktiviteter for medlemmer og delegerede.

 Tag kontakt til din lokale FOA-fagforening ​og hør hvordan du kan bidrage til den lokale debat.

Så hjælper du kongressen med at tage afsæt i jeres hverdag og mening om, hvad vi i FOA-fællesskabet skal gøre noget ved.    

Gode hilsner
Mona Striib, formand

Sådan har vi også indsamlet input fra medlemmerne

Via en sms-debat og FOAs Facebookside har FOA opfordret til, at du og dine kolleger diskuterer vilkår og hverdagen på jobbet ud fra nogle bestemte temaer. 

Nedenfor kan du se de konkrete debatter, der foregik på FOAs Facebook-side.