Hvad skal FOA – sammen med dig – arbejde for de næste 3 år?

Deltag i FOAs medlemsdebat og vind kage til din arbejdsplads.

Kære medlemmer! 

Den 9.-11. oktober holder vi kongres i Odense. Der mødes knap 600 FOA-medlemmer for at drøfte, hvad vi i FOA skal arbejde med i de næste 3 år. På kongressen skal vi altså skal kigge fremad. Hvad er det vi i hele FOA vil gøre noget ved de næste 3 år? 

Der er meget, der er vigtigt. På kongressen stiller vi skarpt på det allervigtigste. For at vi kan gøre det, har vi brug for at lytte til dig og dine kolleger, som er en del af FOA. Hvad oplever I på jeres arbejdsplads? Og hvad mener I, vi skal forandre?  

Jeg håber, at du og dine kolleger deltager i debatten om, hvad vi især skal arbejde for de næste tre år. Dine bidrag kan du give os på følgende vis:

Tilmeld dig FOAs sms-debat 
og modtag et spørgsmål om ugen

 Kommentér i tråden på FOAs Facebook-side    

Eller tag kontakt til din lokale FOA-fagforening ​og hør hvordan du kan bidrage til den lokale debat.

Så hjælper du kongressen med at tage afsæt i jeres hverdag og mening om, hvad vi i FOA-fællesskabet skal gøre noget ved.    

Gode hilsner
Mona Striib

Vind kage til din arbejdsplads!

I FOAs sms-debat og på FOAs Facebookside opfordrer vi dig og dine kolleger til at diskutere vilkår og hverdagen på jobbet. 

Tilmelder du dig FOAs sms-debat, får du en sms eller en e-mail en gang om ugen over de næste 4-5 uger med et relevant spørgsmål. I løbet af hver uge debatterer du spørgsmålet med dine kolleger og finder frem til, hvad I mener svaret er.

Indsender du efterfølgende jeres svar, så deltager du i lodtrækningen om en kage til din arbejdsplads.

Tilmeld dig FOAs sms-debat (husk, at du til enhver tid kan afmelde dig sms-debatten)

Kommentér i tråden på FOAs Facebookside