Det mener FOA om medicinhåndtering i sundhedssektoren

Fagligt stærke medarbejdere er den bedste måde at sikre kvaliteten og derved også patientsikkerheden ved medicinhåndtering

FOAs formand for Social- og Sundhedssektoren, Torben Klitmøller Hollmann, svarer på korte spørgsmål om FOAs holdning til medicin håndtering.

Hvad er det vigtigt at have fokus på i forbindelse med medicinhåndtering?
Først og fremmest er det vigtigt at sikre sig, at alle instrukserne omkring medicinhåndtering er kendte og en almindelig del af det faglige indhold på arbejdspladsen. Dernæst er det vigtigt, at medarbejderne ikke blot er fortrolige med instrukserne, men at de også er blevet fagligt diskuteret.
For de fleste mennesker gælder, at hvis man har snakket om baggrunden og fornuften i instrukser på arbejdspladsen, så bliver de også nemmere et fagligt redskab i dagligdagen.      

Hvordan kan man arbejde med forebyggelse af fejl ved medicinhåndtering? 
Vi ved at medicinhåndtering er et af de områder, hvor det sker flest fejl. For bedst at forebygge fejl er det vigtigt at sikre, at alle medarbejdere har de nødvendige kompetencer og er blevet oplært på arbejdspladsen. Derudover er det vigtigt, at alle medarbejdere føler at deres faglighed og kompetencer bliver anerkendt i arbejdet. Det gælder også i forhold til medicinhåndtering.