Pædagogiske rammer for projektet Mad i andre lande

Et tema om Mad i andre lande skal skabe inspiration og give idéer til, hvordan daginstitutioner i Danmark kan vælge at arbejde med andre kulturers madtraditioner.

Temaet lægger ikke på forhånd op til en bestemt pædagogisk form og kan bruges som det passer ind i netop det forløb, som passer til jeres institution.

Materialet kan bruges på mange niveauer. Flere institutioner har valgt at gøre noget forskelligt:

  • En har f.eks. valgt at lave en hel temauge om hver af landene.
  • En anden har fået inspiration til personalemøder og temadage.
  • I en tredje institution har de kostansvarlige fået inspiration til nye måltider og smagsindtryk til børnene.

 

Se her, hvordan andre har holdt temauge sammen med børnene:

Temauge i Stavnlundsvej i Tårnby