Graf med sosu-assistent i forskellige størrelser
Der er stor forskel på, hvor gode landets kommuner er til at udbetale lokale tillæg til social- og sundhedsmedarbejdere. Klik på kortet længere neden på siden for at se, hvordan din kommune klarer sig-
Foto: Grafik: Joe Anderson

Sosu’er forbigået for 600 millioner

Landets kommuner overser social- og sundhedspersonalet, når der skal uddeles lokalløn.

Opdateret 18. november 2013.

Sosu’erne ligger meget lavt i lokallønstatistikken. Siden 2009 har kommunerne udbetalt over 600 millioner kroner mindre til de ansatte i landets ældrepleje end det, der er afsat ved de centrale forhandlingsborde.
 
 
Kun 18 kommuner udbetaler mere i lokale tillæg end aftalt, mens de resterende 80 kommuner udbetaler mindre til social- og sundhedspersonalet.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet kan det skyldes, at kommunerne har svært ved at skille enkelte medarbejdere ud, som gør noget særligt.

”FOAs faggrupper er meget homogene; de laver meget det samme, så man kan måske ikke altid bruge de hårde kriterier som for eksempel særlige funktioner. Man må i stedet bruge nogle blødere kriterier. 
 
Det kan være ressourcepersoner eller der kan være medarbejdere, der er særligt initiativrige og gør noget for arbejdspladen,” udtaler han i et tidligere interview til Fagbladet FOA.

Stor forskel på top og bund
I bunden af statistikken over kommuner, der har udbetalt mindst findes Esbjerg og Frederikshavn Kommuner. De har siden 2009 begge udbetalt over 30 millioner kroner mindre end det, der er afsat. 

FOA har siden sidste år kørt forhandlinger med Esbjerg Kommune, der for nyligt resulterede i en aftale.


I Frederikshavn Kommune får medarbejderne at vide, at der ikke er penge at forhandle om, og flere medarbejdere får slet ingen lokalløn.


På en absolut førsteplads over de kommuner, der udbetaler mest i lokalløn ligger Aalborg Kommune.
 
Her har tillidsrepræsentanterne været særligt dygtige til at holde øje med de midler, der bliver tilovers, når medarbejdere på et højt løntrin siger op, og en medarbejder på et lavere løntrin overtager.

 
Tema: Lokalløn

Skriv en kommentar på Facebook