Det vil Ligelønsalliancen

Selvom vi i mere end 40 år har haft en lov om ligeløn i Danmark, tjener kvinder i dag i gennemsnit 13,1 procent mindre end mænd. Det er ikke godt nok. Der skal være lige løn for arbejde af samme værdi. Det mener Ligelønsalliancen, som består af FOA, BUPL, Socialpædagogerne og de 11 faglige organisationer, der hører under Sundhedskartellet.

Hovedårsagen til lønforskellen er, at arbejdsmarkedet er kønsopdelt. Omsorgsfagene i det offentlige er domineret af kvinder, mens de tekniske job i det private, som er højere lønnet, primært er besat af mænd. Løngabet trækker tråde tilbage til Tjenestemandsreformen fra 1969, hvor man placerede offentligt ansatte på forskellige løntrin og generelt placerede typiske kvindejob lavere end typiske mandejob. Manden var hovedforsørger, og kvindens indkomst var kun et bidrag, mente man for 50 år siden.

Selvom der for første gang nogensinde ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev afsat penge til en ligelønspulje, kan problemet ikke alene løses ved overenskomstfornyelser. Politikerne må tage ansvar for at sikre reel ligeløn for arbejde af samme værdi, som der står foreskrevet i Ligelønsloven. Mennesker – uanset køn og fag – med sammenlignelige uddannelser skal have samme løn. Fortsætter lønudviklingen i samme, langsomme tempo, vil der gå yderligere 50 år, før de piger, der bliver født i dag, vil få samme løn som drengene.