Ligelønsalliancen

Lige løn. Lige nu. Sammen med BUPL, Socialpædagogerne og Sundhedskartellet kæmper FOA for lige løn for arbejde af samme værdi. 13,1 procent lønforskel mellem mænd og kvinder er ikke godt nok. Vi vil have politisk handling.

Hvem er vi? Hvad vil vi? 

Selvom vi i mere end 40 år har haft en lov om ligeløn i Danmark, tjener kvinder i dag i gennemsnit 13,1 procent mindre end mænd. Det er ikke godt nok. Der skal være lige løn for arbejde af samme værdi.

Det mener Ligelønsalliancen, som består af fagforeningerne FOA, BUPL, Socialpædagogerne og Sundhedskartellet. Sundhedskartellet er en sammenslutning af 11 faglige organisationer indenfor det sundhedsfaglige område: Dansk Sygeplejeråd, Danske Tandplejere, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Danske Psykomotoriske Terapeuter, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen, Radiograf Rådet, Jordemoderforeningen, Kost & Ernæringsforbundet og Danske Fodterapeuter.

Det vil alliancen

Der er brug for at tage et opgør med lønforskellen mellem mænd og kvinder.

Spørgsmål/svar

Hvorfor er der så stor forskel på mænd og kvinders løn? Og hvad med ligelønspuljen - hvem får del i den?

Sådan er fakta:

Hver gang en mand tjener 100 kroner, tjener en kvinde 87 kroner, og otte ud af ti offentligt ansatte er kvinder.

Nyheder