Pressemeddelelse

Konkursbølge fortsætter i privat ældrepleje

Endnu et privat plejefirma gik fredag eftermiddag konkurs. Det er nummer 53 siden 2006 og den fjerde konkurs i år.

Det private plejefirma Focus on Care gik fredag eftermiddag konkurs. I Favrskov Kommune, hvor virksomheden var leverandør, må 73 borgere få hjælp af det nødberedskab, der er kaldt ind lørdag morgen.

”Konkursbølgen i den private ældrepleje ser ud til aldrig at ville ende. Det er allerede den fjerde i år,” siger forbundsformand for FOA Dennis Kristensen.

Focus on Care leverede indtil fredag blandt andet personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i Favrskov Kommune og har næsten 100 ansatte, oplyser virksomheden.

”Det er altid trist – både for borgerne og for medarbejdere som alle står i en meget usikker situation, når virksomhederne går konkurs,” siger Dennis Kristensen.

Konkursen er nummer 53 siden 2006 inden for privat ældrepleje. Konkurserne har i alt ramt mindst 13.100 borgere og 2.300 medarbejdere, viser en opgørelse på konkursindex.dk.

”Det bør få de kommuner, der klager over det nye lovforslag om forebyggelse af konkurser inden for privat ældrepleje, til at stramme sig an og tage de positive takter i lovforslaget til sig,” siger Dennis Kristensen.

Lovforslaget pålægger blandt andet kommunerne at udarbejde beredskabsplaner, at stille krav om bankgaranti og at indhente oplysninger om økonomi og skatteforhold i virksomheder, der byder ind på kommunale plejeopgaver. Lovforslaget affødte kritik fra KL, der blandt andet i et høringssvar klagede over øget bureaukrati med den nye lovgivning.

Se FOAs høringssvar til lovforslaget her: Høringssvar til lov om ændring af lov om social service (Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet)

De mange konkurser viser også, at der er behov for at kommunerne laver bedre udbud, mener Dennis Kristensen.

”Kommunerne fokuserer alt for meget på prisen i deres udbud – når det eneste, der konkurreres om er prisen, bliver det et ræs mod bunden, som ender i dårlig kvalitet eller konkurser. Heldigvis er enkelte kommuner begyndt at vægte kvalitet mere i deres udbud,” siger han.

"Kommunerne fokuserer alt for meget på prisen i deres udbud. Når det eneste, der konkurreres om, er prisen, bliver det et ræs mod bunden, som ender i dårlig kvalitet eller konkurser. Heldigvis er enkelte kommuner begyndt at vægte kvalitet mere i deres udbud," siger han.

I nye udbud på ældreområdet i både Aalborg og Gentofte Kommune bliver kvalitet vægtet højere end prisen.