Dennis Kristensen
”Det har konsekvenser for både de ældre og kommunerne hver gang, en konkurs eller en lukning rammer," siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

Konkursbølge må føre til opstramning

I løbet af 24 timer kom der ved skiftet til juli måned tre nye private plejefirmaer med på listen over luknings- og konkursramte firmaer i den danske ældrepleje. FOA ønsker nu politisk handling.

(Pressemeddelelse)
Det er Toms Pleje Team og Rengøring i Viborg, Stabil Pleje på Bornholm og Næstved Care, der de sidste døgn enten har drejet nøglen, eller varslet, at nøglen drejes om. Situationen følger efter, at landets største leverandør af privat ældrepleje, Kærkommen, er gået konkurs, og hvor nordjyske kommuner og Lønmodtagernes Garantifond stadig slås om, hvem der skal betale ekstraregningerne, mens de ansatte stadig ikke har fået deres løn, pension og feriepenge.

”Det har konsekvenser for både de ældre og kommunerne hver gang, en konkurs eller en lukning rammer. Ofte lykkes det kommunerne at håndtere de hastende udfordringer med personlig pleje for de ældre, mens den praktiske hjælp lider voldsomt. Det skaber hver gang bunker af utryghed hos de ældre,” siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA, og peger på, at kommuner og lovgivere i fællesskab nu må forpligte sig på at stramme op.

”Vi kan se, at kommunerne er meget uens i deres tilsyn med private leverandører. Ofte rammer en konkurs som en tyv om natten lige op til månedsskiftet, og den pågældende kommune aner intet om situationen. Vi kan også se, at det er meget nemt at starte privat hjemmehjælp. Der burde være en økonomisk buffer, som sikrede kommuner og skatteydere, så de ikke betaler for arbejdet to eller tre gange, når det går galt. Og så burde der være et fælles håndslag på, at arbejdet skal udføres med kvalitet og på et niveau, der svarer til overenskomsten. Vi har en fornemmelse af, at der stadig er rigtig mange sidegade-leverandører, der overlever i branchen, fordi løn- og arbejdsvilkår trykkes,” siger Dennis Kristensen.

I Kolding Kommune kostede det skatteyderne 17 millioner kroner ekstra, da Kære Pleje gik konkurs. I Aalborg kommune risikerer regningen at blive noget større om nogle måneder, når slagsmålet mellem Lønmodtagernes Garantifond og kommunen finder sin ende. Aalborg kommune risikerer at betale for hjemmehjælpen tre gange. Dels ved at have betalt Kærkommen for at udføre arbejdet. Dels ved at betale medarbejderne, fordi de ikke har fået løn, feriepenge og pension fra Kærkommen. Og dels i form af en lange række af ekstraomkostninger ved den sagsbehandling, overarbejdspukkel, ekstrabemanding og administration, som konkursen har medført.

”Fælles for næsten alle konkurser og lukninger er desværre to sæt af udtalelser fra de private leverandører. Nemlig udtalelsen før udliciteringen om, at kommunen kan spare masser af penge, hvis de private får opgaven. Og så er der de samstemmende udtalelser ved lukningen og konkursen om, at der ikke er penge at hente i privat ældrepleje og at det ikke kan gøres billigere end hos kommunen. Det har vi nu tre nye aktuelle eksempler på,” siger Dennis Kristensen.

FOA forudser, at luknings- og konkursbølgen fortsætter.

”Flere af de store leverandører erkender ganske åbent, at de er parate til at tabe penge på at udføre ældrepleje for kommunerne for at få en fod indenfor på markedet. Det fører ganske givet til nye lukninger andre steder i systemet,” siger Dennis Kristensen.

Lagt på den 02.07.2015

Senest redigeret den 26.09.2016 af Hans Helsner