Hvad er en kompetenceprofil?

Kompetenceprofiler bruges ofte til at liste en række opgaver op, der beskriver fordelingen af opgaver mellem FOAs social- og sundhedsfaglige grupper, såsom plejehjemsassistenter, sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

Kompetenceprofiler kan også indeholde definerede opgaver, som en faggruppe kan oplæres til at varetage.

Typisk drøftes arbejdet med kompetenceprofiler i MED-hovedudvalg. Herefter udpeges som regel medarbejdere til at sidde i arbejdsgrupper, der har til opgave at beskrive kompetenceprofilerne ud fra et fælles vedtaget grundlag - fx, at man er enige om, hvilket indhold og hvilken form beskrivelserne skal være.

Det er vigtigt at indgå i dette arbejde, da det her er muligt at præge kompetenceprofilerne.

Det er kompetencer og ikke titler, der skal løse opgaverne
Når man arbejder med kompetenceprofiler, er det vigtigt, man ikke forfalder til kun at tænke i titler.

Fx, at det kun er social- og sundhedsassistenter, der kan løse bestemte opgaver. Det begrænser, at man kan være fleksible omkring de opgaver, der skal løftes, og det kan også give nogle stive rammer for, hvad den enkelte faggruppe eller person kan kompetenceudvikle sig til.

Forskel på den individuelle profil
Et element, der også er vigtigt i arbejdet med kompetenceprofiler, er den individuelle profil.

Der er stor forskel på, om man er nyuddannet eller om man har 10 års erfaring fra en sygehusafdeling. Det er et godt eksempel på, at opgaver ikke kun kan være fordelt efter titel, men også, at den enkeltes kompetencer bruges fuldt ud og også udvikles.

Det kan være en god idé at nævne i kompetencebeskrivelsen, at medarbejderudviklingssamtaler (MUS) kan være grundlag for en udviklings-/uddannelsesplan.

Her kan du få mere viden om aftalen om kompetenceudvikling