Karen Stæhr
Det er kompetencer og ikke titler, der skal løse opgaverne, er en af formanden for social- og sundhedssektoren Karen Stæhrs holdninger til arbejdet med kompetenceprofiler.
Foto: FOA

Det mener FOA om kompetenceprofiler

Kompetenceprofiler er en måde at organisere arbejdet på for arbejdsgiverne. Arbejdsgiverne er optaget af at sundhedsvæsenet ændrer sig markant i disse år.

Derfor skal kompetenceprofiler være med til at sikre kvaliteten i ydelserne, da det giver synlighed, hvad de enkelte faggruppers kerneområder er.

Det er for så vidt meget godt. Vi er alle interesseret i, at skabe god kvalitet og høj patientsikkerhed. Spørgsmålet er bare hvordan.

Kompetenceprofiler må aldrig sætte udviklingen i stå ved at opsætte fagbarrierer, hvor medarbejderne forhindres i at bruge deres kompetencer og opnå nye kompetencer.

Delegation er et vigtigt redskab i denne proces. Delegation skaber mulighed for at bruge den enkeltes kompetencer bedst muligt i forhold til løsning af opgaverne.

Derfor er det vigtigt, at kompetencebeskrivelser altid tager afsæt i, at det er kompetencer, der skal løse opgaven og ikke titler.