Sådan kan sundhedspersonalet medvirke

Med din faglighed og viden om borgerne kan du bidrage til implementeringen af de kliniske retningslinjer.

I mødet med borgeren har du bl.a. fokus på det enkelte menneske og at skabe et meningsfuldt liv helt fra den fysiske rehabilitering, ernæring, praktisk hjælp, medicinhåndtering, social-psykiske udfordringer mm.

Den viden kan du bringe med ind i implementeringen af de kliniske retningslinjer.

Sådan kan du medvirke: 

Hvis din arbejdsplads skal i gang med kliniske retningslinjer, kan du måske hjælpe processen på vej ved at:

  • Tage kontakt til din lokale leder og hør om processen.
  • Sætte de kliniske retningslinjer på dagsordenen blandt dine kolleger.
  • Melde dig selv som nøglemedarbejder som evt. kan føre dialogen med ledelse og være tovholdere.
  • Undersøge om der er brug for uddannelse i personalegruppen.
  • Søge vejledning i Center for Kliniske Retningslinjer.
  • Undersøge hvor langt kommunen generelt er i arbejdet med kliniske retningslinjer.
  • Hente inspiration hos andre kommuner, der har implementeret retningslinjerne.