Kort fortalt om kliniske retningslinjer

Kliniske retningslinjer skal bl.a. hjælpe sundhedspersonale til at yde en ensartet og evidensbaseret pleje og behandling af borgerne.

KL og Sundhedskartellet har indtil videre udarbejdet fire kliniske retningslinjer for det kommunale sundhedsområde - og flere er på vej.

De kliniske retningslinjer vedrører fire centrale indsatser eller problemstillinger i den kommunale sundheds- og omsorgsindsats for borgere/patienter, der er over 65 år.

Se KL's fire kommunale kliniske retningslinjer

Derudover har Sundhedsstyrelsen også udarbejdet en lang række nationale kliniske retningslinjer, som personalet på sygehusene anvender.

Se Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer

Spørgsmål og svar om kliniske retningslinjer

Hvad er kliniske retningslinjer?

Kliniske retningslinjer er evidensbaserede anbefalinger, som bruges af fagpersonale, der skal træffe beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer.

Evidens betyder, at der er videnskabelig bevis om anbefalingerne. Dvs. at det er målt og undersøgt, om anbefalingerne har den ønskede effekt på pleje og behandling.

Hvordan bliver en klinisk retningslinje til?

Når en klinisk retningslinje udvikles og godkendes af Center for Kliniske Retningslinjer, er den generisk og indeholder ofte flere hundrede sider med videnskabelig dokumentation for hvilken pleje og behandling, der virker. Dette kaldes også evidens. 

Når en bestemt arbejdsplads eller kommune skal bruge retningslinjen, gøres den i stedet til en lokal instruks. Instruksen er specifik, kort og anvendelsesdygtig i forhold til arbejdspladsens lokale forhold.

Det er denne instruks, som bruges i det daglige arbejde.

Hvordan bruger man en retningslinje/instruks i hverdagen?

En klinisk retningslinje eller instruks bruges i det daglige arbejde, men den skal ikke anvendes som en kogebogsopskrift.

Den skal give vejledning og beslutningsstøtte til medarbejderne. Med viden fra den kliniske retningslinje kan medarbejderen beslutte hvilken pleje, behandling eller anden indsats, den enkelte borger/patient skal modtage.