Det mener FOA om kliniske retningslinjer

De nye kliniske retningslinjer kan være et redskab til at sikre, at der er en ensartet høj kvalitet på tværs af landet.

Et fælles sæt af kliniske retningslinjer kan være et værktøj til at udvikle og sikre fagligheden, og at de dermed kan være understøttende og udviklende i forhold til opgaverne på social- og sundhedsområdet.

Grundlæggende er det vigtigt at skabe et medejerskab på tværs af alle faggrupper, der er involveret i arbejdet, når man igangsætter arbejde efter kliniske retningslinjer. Det er utrolig vigtigt, for at de kliniske retningslinjer bliver optimale i brug til gavn for borgeren.

Styrk fagligheden

I FOA er vi derfor optagede af, at der er de rette ressourcer og rammer for, at arbejdet med kliniske retningslinjer bliver en succes.

Kompetenceudvikling er en hjertesag for FOA, så vi håber naturligvis, at anbefalingerne i de kliniske retningslinjer kan medvirke til kommunernes vilje til at styrke social- og sundhedspersonalets faglighed.