Case: Roskilde

Roskilde Kommune er en af de kommuner, der arbejder aktivt med at indføre kliniske retningslinjer i dagligdagen.

I Roskilde Kommune implementerer plejecenteret Sct. Jørgensbjerg to kliniske retningslinjer – klinisk retningslinje om screening for spisevanskeligheder hos apopleksiramte og klinisk retningslinje om forebyggelse af indlæggelse gennem identifikation af pludseligt fald i funktionsniveau.

Leder af plejecenteret Mette Otkjær siger om brug af de kliniske retningslinjer i den daglige praksis:

”Hvor der er en klinisk retningslinje for en indsats, er det ikke den enkelte medarbejders egen vurdering eller prioritering, som udgør beslutningsgrundlaget, men en klinisk retningslinje, der hviler på evidens. Det styrker kvaliteten af vores arbejde”.  

Faglighed kommer til sin ret

Ergoterapeut på plejecenteret, Christina Emborg, er tovholder på implementeringen af den kliniske retningslinje vedr. identifikation af spisevanskeligheder hos apopleksiramte med nedsat funktionsniveau på plejecenteret Sct. Jørgensbjerg. Hun kendte ikke på forhånd det screeningsredskab, som anbefales i den kliniske retningslinje, men blev hurtig fortrolig med det.

”Jeg synes, at det er dejligt at arbejde ud fra en klinisk retningslinje. Det giver tryghed at vide, at man handler på en måde, der er evidens for virker. Ens faglighed kommer til sin ret, når den bruges i sammenhæng med en klinisk retningslinje”.

Retningslinje hænger sammen med lokalt værktøj

Sygeplejerske Maria Cisar har ansvar for at implementere den kliniske retningslinje om identifikation af pludseligt fald i funktionsniveau mhp. at forebygge indlæggelse.

”Den systematiske brug af Barthell til vurdering af borgeren hjælper til med at vi hurtigt kan sætte ind med en indsats – og brugen af denne kliniske retningslinje hænger godt sammen med Roskilde-hjulet, som hjælper til med at gøre os opmærksomme på et fald i funktionsniveau”.

Ovenstående udsagn er venligst udlånt fra kl.dk.

Læs mere om Roskilde-hjulet