Person håndtere kemikalie og får udslæt på armen.

Kemikalier og vådt arbejde

Kemikalier på arbejdspladsen kan have store konsekvenser for dig, der anvender dem. Det samme gør sig gældende, hvis du arbejder meget med vand.

Rigtig mange mennesker udfører arbejde, hvor der indgår kemikalier. Sådanne kemiske stoffer kan være skadeligt for lunger og luftveje ved inhalering, men det kan også være skadeligt for huden, hvis den kommer i kontakt med kemikaliet.

Du møder mange kemikalier i dagligdagen:

  • Desinfektionsmidler
  • Rengøringsmidler
  • Duftstoffer
  • Opløsningsmidler
  • Brandfarlige stoffer

Hvis ikke man er opmærksom på de kemiske stoffer på arbejdspladsen, kan der opstå arbejdsskader som allergi, eksem eller åndedrætsbesvær.

Hudeksem er den hyppigste årsag til hudlidelser og bliver ofte anerkendt som en arbejdsskade. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at vådt arbejde også kan give eksem. Det anbefales at arbejde i vand eller våde miljøer maksimalt foregår 4 timer om dagen, da mere end det kan være skadeligt for huden.