2 personer der gør rent med maskiner

Kemikalier på arbejdspladsen

Håndtering af kemikalier på arbejdspladsen

Rigtig mange mennesker har dagligt arbejdsprocesser, hvor der indgår forskellige stoffer og materialer. Det er vigtigt, at man ved hvad man arbejder med og hvordan man skal håndtere, og ikke mindst hvilke værnemidler der er nødvendige for at undgå skader.

Nogle kemikalier er forholdsvis harmløse, mens andre kan skade helbredet, hvis man får det på huden eller indånder det.

På denne side kan du læse mere om, bl.a. de risici der er ved farlige stoffer og materialer, hvordan du/I kan forebygge og lidt om værnemidler. Og ikke mindst henvises til en række hjemmesider, vejledninger mv. så du kan finde yderligere oplysninger.

Læs mere: Medlemsundersøgelse fra Kost- og Servicesektoren om kemikalier på arbejdspladsen

Helbredsrisici

Helbredsrisici

Her kan du læse mere om de helbredsrisici der kan opstå ved forkert håndtering af kemikalier 

Læs mere

9 gode råd

Gode råd 

Her finder du gode råd til, hvordan du undgår at udsætte dig selv eller kollegaer for fare, når der håndteres kemikalier på arbejdspladsen

Læs mere

Forebyggelse

Oplysninger og anbefalinger til god forebyggelsesadfærd

Med den rette forebyggende indsats på arbejdspladserne kan de helbredsmæssige gener ved håndtering af kemiske stoffer mindskes betydeligt.

Læs mere