Brændende bygning med kraftig tagbrand og stillads i forgrunden

Foto: Beredskabscenter Aalborg

FOAs holdning til Danmarks redningsberedskab

Danmarks redningsberedskab er under forandring. Få svar på de spørgsmål den nye beredskabsstruktur afleder.

I tre år har vi diskuteret, hvordan de kommunale brandvæsner og statens Beredskabsstyrelse fremover kan løse opgaverne og sikre borgernes tryghed. Det har været med et krav om besparelser på et trecifret millionbeløb på trods af, at Danmark har et af de absolut billigste redningsberedskaber i Europa.

Men spørgsmålet er, om vi har et beredskab, der lever op til fremtidens trusler og som leverer det bedst tænkelige produkt, indenfor de økonomiske rammer som Folketinget og kommunerne beslutter.

Til begge spørgsmål må vi i FOA desværre svare nej. Der er for få penge til vores redningsberedskab. Der er et fravær af erkendelse af tidens trusler, og der spildes penge til uddannelse af værnepligtige og tung administration, som kunne anvendes bedre.

I Danmark har vi heldigvis været forskånet for rigtigt alvorlige katastrofer. Det afspejler sig i den bevågenhed redningsberedskabet har på Christiansborg og i kommunalbestyrelserne.

I FOA er vi af den faste overbevisning, at med en omprioritering af ressourcerne, med fokus på en kombination af større professionalisme, mere forebyggelse og økonomisk ansvarlighed, kan der skabes et bedre og mere sikkert redningsberedskab til gavn for landets borgere.

For os er det vigtigste naturligvis, at vores eget bud på, hvordan opgaverne bedst løses fremover vinder forståelse og indtænkes i de beslutninger, der skal tages.