Kvalitet i rengøringen

Når rengøringen udføres efter bestemte systemer, hvor mere ansvar overlades til de ansatte, så hjælper det på både humør, helbred og kvaliteten af arbejdet.

FOA har lavet flere pjecer om kvalitetsrengøring, hvor de anvendte metoder har haft en positiv effekt på sygefraværet og arbejdsmiljøet:

Hent pjecerne om rengøring her (nyt vindue):

Ældre KViK - til medarbejdere - god rengøring i pleje- og ældreboliger

Kvalitetsrengøring giver flere fordele - erfaringer med Ældre KViK i pleje- og ældreboliger i Køge Kommune

Fremtidssikret rengøring i pleje- og ældreboliger

Øjnene, der ser - idékatalog til bedre hospitalsrengøring