Arbejdsdragt og hygiejne

En arbejdsdragt er det tøj, du har på - eventuelt taget ud over dit eget tøj - for at reducere risikoen for overførsel af smitte. Det er vigtigt, at arbejdspladsen tager ansvar for vask af arbejdsdragten.

I dag har de fleste sygehuse en ”uniformspolitik”, og i sygehusvæsenet stiller arbejdsgiveren som regel også arbejdsdragten til rådighed.

Arbejdsdragten opbevares, renholdes og vedligeholdes af arbejdsstedet.

Hvad er en arbejdsdragt?

En arbejdsdragt er det tøj, du har på - eventuelt taget ud over dit eget tøj - for at reducere risikoen for overførsel af smitte.
Ved en almindelig arbejdsdragt i sundheds- og plejesektoren menes noget tøj, som du:

 • Ved arbejdets start tager på
 • Umiddelbart efter endt arbejdsdag tager af og lægger til vask.

Arbejdstøjet består typisk af bukser, tunika, T-shirt og/eller kjole (”uniform”) eller en lukket kittel ud over privat tøj.

Hvis der er behov for ekstra beklædning som bælter, kortærmede trøjer/sjælevarmere og veste samt tørklæder, bør det betragtes som en del af arbejdsdragten.

Arbejdsdragten opbevares, renholdes og vedligeholdes af arbejdsstedet.

Arbejdsdragten er ikke at betragte som et personligt værnemiddel og er ikke beregnet til at beskytte ved særlige procedurer.

Du bør bruge arbejdsdragt, hvis du:

 • Arbejder med at undersøge, behandle eller pleje syge eller svækkede, og hvor dit tøj kan komme i direkte kontakt med personen selv eller ting, som personen har tæt berøring med, som fx sengetøj
 • Udfører opgaver, som kræver høj grad af renhed (”rene opgaver”), fx steril produktion eller håndtering af rent vasketøj i vaskeri
 • Udfører opgaver som rengøring og skyllerumsarbejde, håndtering af urent vasketøj, affald mv.

Arbejdsdragten beskytter både dig selv og borgeren/patienten for smitte, og din arbejdsgiver bør stille arbejdsdragt til rådighed.

På hvilke arbejdspladser er der behov for arbejdsdragt?

Arbejdsdragt bør stilles til rådighed af arbejdsgiver på følgende arbejdssteder:

 • Sygehuse
 • Plejeboliger/centre og lignende bosteder
 • Hjemmepleje og hjemmesygepleje
 • Ambulancetransport
 • Klinikker, hvor arbejdsprocedurer kræver tæt kontakt med patienter eller, hvor der regelmæssigt er brug for personlige værnemidler
 • På nogle specialafdelinger anvendes der ikke altid arbejdsdragt/uniform fx på psykiatriske afdelinger og børneafdelinger.
 • I primærsektoren, dvs. sundheds- og plejesektor uden for sygehuse, er der ingen retningslinjer for udformningen af sundhedspersoners arbejdsdragt. 
 • I kommunerne er det op til kommunen at tage stilling til og udarbejde sådanne retningslinjer.
 • Hvis du arbejder på en privat klinik eks. fysioterapi, tandklinik mv, skal du tjekke med deres faglige organisation, om der er særlige retningslinjer.
 • Mange medlemmer i FOA får en økonomisk kompensation i form af et overenskomstfastsat tillæg til dækning af slitage og vask af eget tøj.

Vask af arbejdsdragt

Vask og håndtering af arbejdsdragter består af mange delprocesser, der omfatter:

 • Opbevaring af det urene tøj
 • Vaske/desinfektionsprocessen
 • Opbevaring af det rene tøj
 • Transport af urent/rent linned

Det er afgørende under disse processer, at den rene arbejdsdragt ikke forurenes.

Vask og håndtering af arbejdsdragter bør ske på samme måde som vask og håndtering af andre tekstiler fra sundhedsvæsenet.

Det er en professionel opgave, hvor der bør stilles krav om kontrol og dokumentation af processen.

Arbejdsdragten skal kunne vaskes ved mindst 80 °C i 10 minutter for at sikre at eventuelle smittefarlige bakterier mv. bliver dræbt.

Hvis du vasker hjemme, kan der ikke føres kontrol med, hvor mange grader tøjet vaskes ved.

Husk! Hvis der er smittefarlige baktier på arbejdsdraget, og du tager den med hjem for at vaske den, så betyder det, at du tager smitten med hjem til dig selv og din familie.

Håndtering af stærkt forurenet arbejdsdragt

Hvis din arbejdsdragt bliver stærkt forurenet efter pleje af eks. en patient/borger med diarre eller opkast, skal den lægges i plastpose eller vandopløselig pose, inden de sendes til vaskeriet.

Forurenede og rene arbejdsdragter skal transporteres og opbevares adskilt.

Forurenede tekstiler skal håndteres, så der ikke sker en forurening af omgivelser eller af den, der håndterer tekstilerne.

Rene tekstiler skal opbevares og håndteres, så der ikke sker en forurening af dem.

Ure og smykker

Ure, ringe og andre smykker må ikke anvendes på hænder eller underarme. Eventuelle andre smykker må ikke kunne komme i kontakt med omgivelserne.

Udendørs arbejdsdragt

Hvis du har arbejdsopgaver, som sker udendørs - fx ambulancepersonale - er det nødvendigt, at arbejdsdragten også skal beskytte dig mod kulde og vejret i øvrigt.