Videoer med inspiration fra SPARK

Få konkrete tips til, hvordan I kan arbejde med at få et bedre psykisk arbejdsmiljø, og hvordan SPARK kan bidrage undervejs

Videoerne her introducerer SPARKs tilgang til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø og fortæller om, hvordan arbejdspladserne inddrages, når problematikker omkring det psykiske arbejdsmiljø skal forbedres. 

SPARKTutorial 4: Hvordan holder man fast i forandringer

Sidste film i rækken handler om, hvordan man holder fast i forandringer. Der gives konkrete tips til fastholdelse, ligesom at seeren introduceres til ...

SPARK-Tutorial 3: Prøvehandlinger

Prøvehandlinger er emnet i denne film. Her introduceres og forklares begrebet, og der præsenteres modeller, arbejdspladserne kan tage udgangspunkt i

SPARK-Tutorial 2: Sådan får I alle perspektiver med

Filmen handler om, hvordan man får forskellige perspektiver på banen, og der gives konkrete tips til, hvordan man griber opgaven an

SPARK-Tutorial 1: Involverende processer

Temaet for denne SPARK-film er involverende processer - hvad er det, hvordan gør man og hvad er fordelene ved involvering?

SPARKs tilgang

Filmen introducerer SPARKs tilgang til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø og fortæller om, hvordan arbejdspladserne inddrages mhp. at forbedre problema...

Introduktion til SPARKs metoder

Filmen er en introduktion til Sparks metoder. Seeren introduceres til, hvordan arbejdspladsen og TRIO kommer i gang med at arbejde med psykisk arbejds...

SPARK