Tjekliste: Se om din arbejdsplads gør nok for at forebygge vold og trusler

Det er vigtigt at få tjekket, om I på din arbejdsplads er gode nok til at forebygge risiko for vold og trusler.
FOA har derfor lavet en tjekliste, som du og dine kolleger kan benytte jer af, for at få et overblik.

Alle typer af arbejdsrelateret vold og trusler skal identificeres, tages alvorligt og forebygges - såvel når de finder sted på arbejdspladsen, som når de finder sted udenfor arbejdstiden.  

Derfor har FOA lavet en tjekliste, som du og dine kolleger kan bruge i samarbejde med din leder, for at afklare, om arbejdspladsen gør tilstrækkeligt for at forebygge vold og trusler. 

Hent tjekliste

Tjeklisten stiller skarpt på en række områder, som din arbejdsplads bør have fokus på, og den udfyldte tjekliste giver derfor en god i fornemmelse af, om din arbejdsplads er tilstrækkeligt rustet, eller om der er er områder, der skal forbedres.

Sådan bruger du tjeklisten
Tjeklisten er lavet, så den især henvender sig til arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der kan gennemgå den i samarbejde med lederen.

Som medarbejder kan du opfordre din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant til at anvende værktøjet. Du kan også selv tage initiativ til at gennemgå listen, hvis du er på en arbejdsplads uden tillidsrepræsentant.

Husk, at det er lederens ansvar at sørge for, at arbejdet udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, så sørg for at involvere din leder.

For yderligere info, hjælp og sparring kan du kontakte din lokale afdeling.