Hvad gør jeg, hvis jeg føler mig truet?

Hvis du oplever en aktuel trussel mod din sundhed og sikkerhed,skal du straks forlade situationen og beskytte dig selv

Er du udsat for en situation på dit arbejde, som du vurderer er en akut fare for dit liv eller helbred,kan du vægre dig mod at udføre arbejdet indtil situationen er under kontrol.

Sådan gør du i tilfælde af en aktuel trussel

1) Forlad straks situationen, så du ikke påfører dig selv en overhængende risiko for skade.

2 Ring straks til din nærmeste chef og oplys, at du har stoppet arbejdet og hvorfor.

3) Skriv en mail til din arbejdsgiver, hvor du beskriver den farlige situation. Få evt. hjælp af din tillidsrepræsentant.

4) Kontakt hurtigst muligt din lokale FOA-afdeling, som kan rådgive dig til, hvad du skal gøre. Informer også din tillidsrepræsentant eller din arbejdsmiljørepræsentant, så de har mulighed for at støtte dig og hjælpe andre kollegaer.