Formål og vision

Det Fælles Medicinkort skal hjælpe dig som sundhedspersonale til at mindske fejlmedicinering og sikre, at patienten altid får den aktuelle ordinerede medicin.

Fejlmedicinering er et problem i sundhedssektoren. Fejlmedicinering kan både være at man tager for lidt medicin, for meget medicin eller kombinationer af medicin, som ikke bør tages samtidig.

Fejlene opstår ofte på grund af manglende kommunikation i sektorovergangene og manglende overblik over patientens medicinforbrug, især når patienten både ordineres medicin på sygehuset, vagtlæge og hos den praktiserende læge. 

Det Fælles Medicinkort er et digitalt medicinkort, der giver dig som sundhedspersonale et aktuelt overblik over patientens medicinforbrug. Hver gang der ordineres medicin til en patient, registrerer lægen det i det Fælles Medicinkort.

Når du som sundhedspersonale har et bedre overblik, kan du være med til at mindske medicineringsfejl og forbedre dine patienters sikkerhed og kvaliteten af behandlingen.