Det Fælles Medicinkort

Håndterer du medicin eller har du kontakt til patientens læge, så er det Fælles Medicinkort et vigtigt redskab i dit arbejde.

Det Fælles Medicinkort (FMK) er en elektronisk oversigt over patientens aktuelle medicinforbrug, der skal forhindre fejlmedicinering og forbedre patientsikkerheden.

Blandt FOAs faggrupper er det kun social- og sundhedsassistenter og plejehjems-assistenter, der har adgang til FMK.

Formål med FMK

Derfor skal du bruge det Fælles Medicinkort - hvis du har adgang.

Regler og instrukser

Der er bestemte regler for hvornår du kan anvende det Fælles Medicinkort.