Det mener FOA

For FOA handler fælles ejendomsdrift ikke om mursten og kroner og øre. Det handler om medarbejdere og brugerne af de kommunale bygninger.

Når der indføres fælles ejendomsdrift, er det altafgørende, at medarbejderne kan bevare den tværfaglighed og det kompetencefelt, som varetages i bygningen. De skal fortsat føle, at de bidrager til løsningen af kerneopgaven med at skabe gode fysiske og indholdsmæssige rammer for børnene, de ældre og borgerne, som bruger bygningen.

Et af de store dilemmaer ved fælles ejendomsdrift er, at man opnår større fagfaglighed og nye faglige fællesskaber, men at man samtidig risikerer at miste lokalkendskabet, kontakten til brugerne og kendskabet til det, de andre faggrupper tænker og gør.

Der er kæmpe forskel på, om tilgangen er, om det f.eks. på folkeskoleområdet handler om at sikre børns trivsel og dannelse, eller det bare handler om at "passe på" bygningerne. 

FOA og Kommunernes Landsforening har i et projekt under Fremfærd Bruger afdækket fordele og ulemper ved fælles ejendomsdrift på baggrund af erfaringer i 4 kommuner. Rapporten "Organisering af fælles ejendomsdrift" giver nogle klare bud på, hvad alle involverede parter skal være opmærksom på, hvis målet er fælles ejendomsdrift. 

Hent rapporten "Organisering af fælles ejendomsdrift" (pdf) 

Rapporten er udarbejdet af Actant for Fremfærd Bruger.