Teknisk servicemedarbejder står med ryggen til kameraet foran en skole

Fælles Ejendomsdrift

Med indførelsen af fælles ejendomsdrift ændres arbejdsbetingelserne væsentligt for de medarbejdere, der står for drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og faciliteter.

Fælles ejendomsdrift indføres i flere og flere kommuner. Omkring 60 % af kommunerne har i dag en form for fælles ejendomsdrift. Den udvikling har stor betydning for driften og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

De danske kommuner har sammenlagt over 60.000 bygninger med over 27 millioner kvadratmeter. De repræsenterer kommunernes største værdier, og derfor er det afgørende, at der afsættes de nødvendige ressourcer til at vedligeholde og forbedre bygningsmassen.

Men udviklingen har samtidig meget stor betydning for brugerne af de kommunale ejendomme og for de medarbejdere, som dagligt sørger for, at bygningerne fungerer i forhold til brugen af dem som folkeskoler, daginstitutioner, idrætsfaciliteter, plejecentre, biblioteker m.v. 

Organisering

Modeller, muligheder og udfordringer:  

En rapport belyser fælles ejendomsdrift i Danmark. Rapporten er lavet som del af projekt Fremfærd Bruger. 

Det mener FOA

Sektorformand Reiner Burgwald: 

"Det handler om medarbejderne og brugerne af de kommunale bygninger.

Viden på tværs

Projekt om fælles ejendomsdrift: 

I 2018 har Fremfærd Bruger gennemført et vidensprojekt om fælles ejendomsdrift.