Underviser: Vi er på jeres side

Få tips fra Ania Krasuski, der både er underviser, eksaminator og censor. Her fortæller hun om, hvad der bliver lagt mærke til
i en eksamenssituation.

Til eksamen bliver eleverne selvfølgelig bedømt ud fra de fagmål, der er sat op for hvert fag. Men derudover er det vigtigt, at eleverne kan se sammenhængen i en given case, et billede eller en artikel. Det mener underviser fra SOPU, Sundhed, omsorg og pædagogik i København og Nordsjælland, Ania Krasuski:

- Vi har elever, der bruger en del fagudtryk, men hvis de ikke kender den rette sammenhæng, de skal bruges i, så nytter det jo ikke noget, siger Ania Krasuski, der er uddannet sygeplejerske og har undervist kommende SOSU-assistenter gennem de seneste fem år.

Sproget er ikke det vigtigste

I forhold til eksamen behøver du som elev ikke være så bange for, hvordan du udtrykker dig, da det ikke er din sproglige formåen, du bliver vurderet på, men derimod det rent faglige niveau:

- Elevens sprog har ikke den store betydning. Vi har mange elever, der ikke er så stærke rent sprogligt, så derfor lægger vi faktisk mere vægt på, om de kan beskrive årsagerne og symptomerne i forhold til en given case, end vi gør på, hvordan de formulerer sig, siger Ania Krasuski, der har været ude som censor adskillige gange.

Sig til, hvis du er nervøs

Ifølge Ania Krasuski er det vigtigt, at eleverne på forhånd fortæller hende, hvis de lider af eksamensangst:

- Som eksaminator er jeg på elevens side. Derfor er det kun godt, hvis de inden eksamen fortæller mig, hvis de er meget nervøse, eller hvis der er nogle emner, de ikke er helt så stærke i. For så ved jeg, at hvis vi kommer omkring netop de punkter, så skal jeg ikke bore alt for meget, forklarer Ania Krasuski.