Din krop på job - Undgå skader

Det er altid arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at du kan arbejde uden at få skader eller blive syg.


Med et godt (ergonomisk) arbejdsmiljø kan mange skader og smerter undgås.

Det handler fx om at variere arbejdsopgaverne, stå og sidde godt og holde de pauser, der er nødvendige, for at kroppen kan blive klar igen.

Desuden skal du oplæres og instrueres (og efteruddannes) grundigt i god arbejdsteknik og brug af hensigtsmæssige arbejdsmetoder, redskaber og hjælpemidler.

Hvad kan du selv gøre?

Du har også selv et ansvar for at forebygge skader.

I Arbejdsmiljøloven står, at de ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene er fuldt forsvarlige. samt at fejl og mangler, der kan forringe sikkerhed og sundhed, skal meddeles til arbejdsmiljørepræsentant, leder eller arbejdsgiver.

  

 Du skal bruge de tekniske hjælpemidler, du har til rådighed, og du skal sørge for at holde dine pauser.


Du skal huske at melde arbejdsmiljøproblemer ind til din arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen, så de kan komme med i arbejdspladsvurderingen (APV’en), og blive taget op i arbejdsmiljøgruppen.

Smerter kan fx afhjælpes med hjælpemidler, organisering af arbejdet og tilpasning af arbejdet til den enkeltes styrke og funktionsniveau.

God form er en god idé

Jo flere af de tunge løft og dårlige arbejdsstillinger, man udsættes for på sit arbejde, jo større er risikoen for at få smerte eller skade.

Både kvinder og mænd kan få ondt i kroppen, uanset om man er høj eller lav, tyk eller tynd, ung eller gammel, i god eller dårlig form.

Meget tyder dog på, at hvis man er i god form, får man nok sjældnere rygproblemer og kommer sig hurtigere efter akut rygsmerte.

Arbejde er ikke træning

Du skal være opmærksom på, at der er forskel på fysisk aktivitet i fritiden og på arbejdet, og at man ikke kan sidestille træning med hårdt, fysisk arbejde.

Hårdt fysisk arbejde virker nedslidende, hvor fysisk træning i fritiden virker opbyggende.

Kom i gang med træning

Hvis du vil i gang med træning derhjemme, er her en video med fire gode øvelser for dine muskler og led (åbner på en ny side).

Kvinde laver øvelser med bold

 

 

Gode råd

Få gode råd til et ergonomisk arbejdsmiljø.

Smerter

Av, av - det gør ondt. Lær mere om de fysiske smerter, der kan komme af dårligt arbejdsmiljø.

APV

Hvad er APV, og hvordan bruges det?