Din krop på job - Ulighed

Det dårlige arbejdsmiljø er ikke lige fordelt. Tværtimod er det danske samfund præget af stor ulighed, når det gælder arbejdsmiljøet.


Det er ofte dig og dine FOA-kolleger, som er i risiko for at blive ramt af langtidssygefravær på grund af dårligt og nedslidende arbejdsmiljø.

I Sundhedsstyrelsens rapport ”Sygdomsbyrden i Danmark” fra 2015 står der blandet andet om rygbesvær, at der ses flest tilfælde blandt personer med grundskoleuddannelse, erhvervsfaglig eller kortere uddannelse - som jo også er dem, der har det fysisk hårdeste arbejde.


Hårdt fysisk arbejde giver ulighed i helbred

Skader og sygdom i muskler og led er den sygdomsgruppe, der koster flest tabte gode leveår (gode leveår er år, hvor man ikke har smerter og funktionsnedsættelse).

Som følge af muskel- og ledsygdomme kan: 

  • En 20-årig mand forvente at miste 5,5 gode leveår
  • En 20-årig kvinde forvente at miste 8,4 gode leveår.

Antal tabte gode leveår for mænd og kvinder fra 60 år og frem. Videnråd for forebyggelse 2015  Kilde: Vidensråd for forebyggelse, Forebyggelse af skader og sygdomme i muskler og led, 2015

Ingen andre sygdomme bare nærmer sig dette omfang af tabte gode leveår.

Det gør det endnu mere vigtigt, at du og dine kolleger passer på jer selv på bedst mulig måde.

 

Smerter

Av, av - det gør ondt. Lær mere om de fysiske smerter, der kan komme af dårligt arbejdsmiljø.