Din krop på job - Regler

Ifølge Arbejdsmiljøloven skal arbejdsgiveren sørge for, at arbejdsforholdene er fuldt forsvarlige.


Det betyder bl.a., at alle virksomheder med ansatte skal kortlægge sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen og udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV).

Det betyder også:

  • at unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser skal undgås. 
  • at arbejdstempoet ikke må medføre fare for fysisk helbredsforringelse.
  • at arbejdet med manuel håndtering (også af personer) skal udføres forsvarligt
  • at man altid skal benytte tekniske hjælpemidler når det manuelle arbejde medfører risiko for at komme til skade.

  
 Arbejdsgiverne skal forhindre de risici, der kan være forbundet med arbejdet, og de skal sørge for, at arbejdet bliver tilpasset mennesket og ikke omvendt.

Arbejdsmiljø for gravide

Du skal være opmærksom på, at der er særlige regler for gravide.

Snak med din arbejdsmiljørepræsentant eller din afdeling, hvis du er i tvivl:

Find din afdeling

Du skal oplæres

Din arbejdsgiver er endvidere forpligtet til at give dig instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde.

Du skal have oplysninger om de risici, der kan være forbundet med arbejdet, og instruktionen skal gentages ved ændring af arbejdsopgaver, nye beboere, indførelse af ny teknologi etc.

Arbejdsmiljø er også din opgave

I Arbejdsmiljøloven står, at de ansatte skal medvirke til at arbejdsforholdene er fuldt forsvarlige.

Der står også, at fejl og mangler, der kan forringe sikkerhed og sundhed, skal meddeles til arbejdsmiljørepræsentant, leder eller arbejdsgiver. Det betyder, at det er vigtigt, at du siger til hver gang du oplever en udfordring for dit arbejdsmiljø.


Mere om regler

Vejledninger fra Arbejdstilsynet

Hvordan man løfter, trækker og skubber ting

Hvordan man vurderer arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser

Hvad skal man gøre for at undgå MSB (muskel- og skeletbesvær) 

 

Bekendtgørelser fra Arbejdstilsynet 

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om manuel håndtering

 


APV

Hvad er APV, og hvordan bruges det?

Anmeld skade

Få viden om at anmelde arbejdsskader.

Gode råd

Få gode råd til et ergonomisk arbejdsmiljø.