Din krop på job - 10 gode råd

Det er generelt vigtigt, at du og dine kolleger bliver enige om nogle gode vaner og rutiner.


Sørg for at få drøftet jeres arbejdsopgaver, og aftal at det er OK at sige til hinanden, hvis der er noget, man kan gøre mere hensigtsmæssigt.

 

Her har du 10 gode råd til et bedre ergonomisk arbejdsmiljø

 1. Lav aftaler med dine kolleger.

 2. Vent altid på din kollega, hvis det er en opgave, I skal være 2 til.

 3. Snak med dine kolleger om, hvad der er gode arbejdsmetoder, og aftal at det er OK, at man siger til hinanden, når man ”glemmer” de gode metoder.

 4. Undgå de tunge løft – brug hjælpemidler, og lad børn og borgere bruge deres ressourcer.

 5. Undgå de dårlige arbejdsstillinger; vrid i ryggen, lange rækkeafstande, foroverbøjninger, løftede arme o.l. – brug hjælpemidler.

 6. Sørg for at redskaber, inventar og hjælpemidler er indstillet, så de passer til dig.

 7. Sørg for at du beder om en ordentligt instruktion i udførelsen af nye opgaver og/eller i anvendelsen af nye hjælpemidler.

 8. Gå til din arbejdsmiljørepræsentant, hvis der er problemer med arbejdsmiljøet.

 9. Hold dine pauser.

 10. Sig fra overfor arbejdsopgaver, der er uforsvarlige.


 
For alle faggrupper ligger der også gode muligheder for aflastning i teknologiske løsninger. Det er dog vigtigt, at du og dine kolleger bliver medinddraget i anskaffelsen, og bliver ordentligt instrueret i, hvordan de nye hjælpemidler skal bruges. 

Teknik, ro og variation

 • Brug altid tekniske hjælpemidler, hvis det er muligt.

 • Arbejd i et roligt tempo.

 • Få så meget variation i dit arbejde som muligt.

Flyt på hjul

 • Flyt mest muligt på hjul (gerne med selvkørende hjælpemidler).

  Husk at efterse og vedligeholde hjulene, så de altid kører optimalt. Det er generelt bedre at skubbe end at trække.

Hold orden

 • Sørg for at holde orden, uanset om det er på gangen, i depotrum, i køkken eller andre steder.

  Ved at holde orden kan du ofte undgå dårlige arbejdsstillinger og lange rækkeafstande.
 • Hvis du opbevarer ting på reoler, så sørg for at de tungeste ting ikke er for højt eller lavt placeret.

  En god tommelfingerregel er, at de tungeste emner skal være placeret på hylder i en højde mellem midt på låret og albuen.

 

 

Undgå skader

Læs om, hvordan du kan undgå arbejdsrelaterede skader.

Faglighed på job

Du skal huske fagligheden, hvis der skal skabes et godt fysisk arbejdsmiljø.

Regler

Find ud af hvilke regler, der gælder for det fysiske arbejdsmiljø.