Din krop på job - Faglighed og arbejdsmiljø

Når du skal undgå skader, passe på din krop og forbedre arbejdsmiljøet, er det vigtigt, at du har din faglighed med.


Du har al mulig grund til at være faglig stolt af den forskel, du gør.

Du skal også være stolt, hvis du anvender din faglighed til at mindske nogle af de fysiske belastninger, der er i dit arbejde.

For eksempel vil en forflytning, hvor du anvender den fornødne tid, borgerens ressourcer og de rigtige hjælpemidler, og har vurderet om du skal have hjælp fra en kollega, være korrekt både fra et fagligt og et arbejdsmiljømæssigt perspektiv.

 

Faglighed først

Måden du udfører dit arbejde på, er funderet i din faglighed, men med din faglige viden kan du også være med til skabe balance mellem opgaveløsningen og arbejdsmiljøet.

Du skal være med til at se på, om jeres kultur og jeres rutiner også tilgodeser arbejdsmiljøet.

Med en stærk faglighed i bagagen kan man godt sætte spørgsmålstegn ved dårlige løsninger.

Fagligheden skal udvikles sammen med arbejdsmiljøet, så det er til alles bedste.

Arbejdsmiljø for FOA-medlemmer

Når man arbejder med mennesker, som mange af FOAs faggrupper gør, er der altid risiko for pludselige, uventede belastninger – uanset om man arbejder med børn eller voksne.

For social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere kan dårligt planlagte forflytninger eller løft, uden brug af hjælpemidler, medføre stor risiko. Manglende køretid for hjemmehjælpere giver ekstra pres og dermed ekstra risiko i arbejdet.

Ambulancebehandlere eller -assistenter har også risiko for løfteskader i forbindelse med transport af patienter. Det kan være som følge af vanskelige adgangsforhold, men det kan også skyldes det større antal meget tunge patienter.

Hyppige løft af børn og dårlige arbejdsstillinger pga. dårligt inventar eller f.eks ved arbejde i garderoben kan give skader i f.eks. ryg og skuldre.

Tekniske servicemedarbejdere, idrætsassistenter, pedeller o.a. udfører også meget fysisk krævende arbejde, der belaster især ryg men også skuldre.

Det gælder f.eks ved vedligeholdelsesarbejde og ved flytning og opstilling af materiel og inventar eventuelt i forbindelse med forskellige arrangementer og til og fra depotrum eller lagre.

Rengøringsassistenter og køkkenassistenter gentager ofte de samme bevægelser, og dermed belastes de samme led og muskler.


Gode råd

Få gode råd til et ergonomisk arbejdsmiljø.

Undgå skader

Læs om, hvordan du kan undgå arbejdsrelaterede skader.

Regler

Find ud af hvilke regler, der gælder for det fysiske arbejdsmiljø.