Din krop på job - Det mener FOA

Der er brug for handling, som sikrer FOAs medlemmer mod nedslidning

Rigtig mange af FOAs medlemmer udsættes hver dag for arbejde med mange tunge løft og hyppige foroverbøjninger eller vrid i ryggen – noget der i høj grad er fysiske anstrengende og nedslidende.

Øget arbejdstempo og –pres og mangel på pauser gør kun det hele værre. Og nu skal vi så ovenikøbet blive længere tid på arbejdsmarkedet uden ordentlige muligheder for gradvis tilbagetrækning – der er noget der ikke stemmer.

Hårdt fysisk arbejde er med til at øge uligheden i samfundet. Den type arbejde medfører øget risiko for nedslidning, smerter, skader og sygdom, der igen kan føre til sygefravær og risiko for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet - med utroligt store omkostninger for den enkelte.

I en medlemsundersøgelse svarer 86%, at de har smerter månedligt eller oftere – hele 40% har daglige smerter. Mere end halvdelen af de medlemmer, der har smerter månedligt eller oftere, har taget smertestillende for at kunne arbejde.

Det betyder, at det er helt afgørende, at vi arbejder aktivt for at understøtte vores tillidsvalgtes og vores lokale afdelingers arbejde med at forebygge nedslidning og medvirke til at skabe arbejdspladser, som er gode til at håndtere deres arbejdsmiljøproblemer.

Men det er selvfølgelig ikke gjort med det – vi skal også fortsætte vores arbejde med at gøre arbejdsgivere og politikere opmærksomme på det øgede pres på arbejdsmiljøet, som kommer fra alle sider; knappe ressourcer, udbud og udliciteringer uden fokus på det hårde fysiske arbejde, arbejdsmarkedsreformer etc., etc.
Det bliver et langt sejt træk, men det er nødvendigt.

Nedslidning er et kollektivt problem, der som udgangspunkt skal løses i fællesskab på arbejdspladsen, så arbejdsmiljøproblemer håndteres aktivt og det er muligt at have et langt og godt arbejdsliv, som giver arbejdsglæde, og ikke mistrivsel og nedslidning. Vi skal holde fokus på, at arbejdet skal tilpasses mennesket – og ikke omvendt.

Arbejdsmiljøet betyder rigtig meget for FOAs medlemmer, og derfor arbejder FOA aktivt for at sætte Arbejdsmiljø og nedslidning højt på dagordenen alle steder.

FOA arbejder bl.a. for at få en national plan mod nedslidning, for at få arbejdsmiljøfokus med i udbud og for at få mulighed for fleksibel tilbagetrækning.

Undgå skader

Læs om, hvordan du kan undgå arbejdsrelaterede skader.

Faglighed på job

Du skal huske fagligheden, hvis der skal skabes et godt fysisk arbejdsmiljø.

Regler

Find ud af hvilke regler, der gælder for det fysiske arbejdsmiljø.