Din krop på job - APV

Alle arbejdspladser har pligt til at udarbejde en skriftlig ArbejdsPladsVurdering, en såkaldt APV.


APV’en skal indeholde:

  • En kortlægning og beskrivelse af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • En handleplan for, hvad arbejdspladsen vil gøre ved problemerne.

APV'en skal revideres minimum hvert tredje år.

Hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder og -processer, der har betydning for arbejdsmiljøet, skal man altid kigge på APV’en igen – uanset, hvor lang tid der er gået siden sidste revision.

  

 Medarbejderne skal være med i arbejdet med APV.


APV i forhold til belastninger af kroppen

APV'en er et godt redskab i forhold til at forebygge hårdt fysisk arbejde, nedslidning og sygefravær på din arbejdsplads.
 
I APV’en skal man altid sørge for at vurdere, om der er nogle forhold i arbejdet, som gør, at man bliver belastet så meget, at der er risiko for at blive syg eller komme til skade.

Det, der skal vurderes i forhold til belastninger af din krop, er blandt andet:

  • Er arbejdstempoet (for) højt, og er der mulighed for at få variation i arbejdet? 
  • Er der de rigtige tekniske hjælpemidler til stede, så du undgår tunge løft?
  • Er indretningen OK – dvs. om der er plads til, at du kan have ordentlige arbejdsstillinger? (dette gælder også ude hos borgerne).

Man skal også altid sørge for at vurdere nybyggeri og indførelse af nye teknologiske hjælpemidler.

Krop og psyke hænger sammen

Når man vurderer det hårde fysiske arbejde, er det vigtigt at se på nogle af de psykiske påvirkninger også.

Der er f.eks sammenhæng mellem arbejdspres og stress og høj forekomst af besvær i ryggen.

Det samme gælder, hvis man udsættes for manglende støtte fra kolleger og ledelse, eller mangler indflydelse på planlægningen af arbejdet.


Mere om APV

 

FOA.dk

Tema om APV

Vejledning fra Arbejdstilsynet

Få forslag, inspiration og ideer til at arbejde med APV

Værktøj fra Arbejdsmiljøsekretariatet

Få inspiration og redskaber til udformning af APV for det psykiske arbejdsmiljø

 


Regler

Find ud af hvilke regler, der gælder for det fysiske arbejdsmiljø.

Faglighed på job

Du skal huske fagligheden, hvis der skal skabes et godt fysisk arbejdsmiljø.

Undgå skader

Læs om, hvordan du kan undgå arbejdsrelaterede skader.