Brug film i det didaktiske arbejde

At se og høre sig selv på film er grænseoverskridende for de fleste af os.

Kun hvis man har prøvet det rigtigt mange gange, vænner man sig til det og accepterer, at andre omkring én måske ser og hører én på en anden måde, end man selv gør. Men film er et rigtigt godt redskab til at se, om man gør det, man tror man gør sammen med børnene. Derfor er det også et rigtigt godt didaktisk redskab.

Hvad sker der omkring og imellem os? 
Film er også et fantastisk godt redskab til at vise os, at vi kun opfatter en brøkdel af det, der sker i vores samspil med børnene. Film er gode til at udstille vores fejl, men også til at vise os alt det gode, vi gør. Mange dagplejere og dagplejepædagoger har derfor taget uddannelse i Marte Meo og nu også i ICDP – som begge handler om at se samspillet mellem børn og dagplejer fra en ny vinkel.

Det giver også dagplejer og dagplejepædagog mulighed for at tale om dagplejerens samspil med børnene uden at tale henover hovedet på børnene, hvis de sammen sidder og ser film, mens børnene sover.

At se sig selv på film kræver øvelse. Vi finder let fejlene, og har sværere ved at se det, vi gør godt. Derfor er film også et rigtigt godt redskab i samarbejdet mellem dagplejer og dagplejepædagog.